Jana Hrubá: Čas na rekapitulaci

pondělí 8. června 2020 ·

Úvod k seriálu Školství v koronakrizi

Než se žáci, studenti, učitelé, ředitelé i rodiče rozejdou na prázdniny, nastává čas projít si po třech měsících zážitky z koronakrize, úvahy a myšlenky, které napadaly mnohé z aktérů. Vybrali jsme některé z nich, které mohou dobře ilustrovat tuto dobu, a sestavili z nich volný seriál. Z této retrospektivy individuálních názorů a zkušeností možná trochu vyplyne, co bychom si měli zachovat, v čem se poučit a kam dále směřovat.

Dá se předpokládat, že v této chvíli už naplno pracují s fakty a daty analytici, kteří nám jistě předloží své závěry a návrhy do budoucna. Neměli by pominout ani názory těch, kteří po vyhlášení nouzového stavu ve školství nesli tíhu požadavků situace na svých bedrech. Naše společnost by rozhodně neměla tuto mimořádnou zkušenost promarnit. Doufejme, že se po nějaké formě řízené diskuse odrazí i v definitivní podobě Strategie 2030+.

0 komentářů: