Jan Jambora: Online výuka podle českých středních škol: Studentům látku učitelé nevysvětlí, posílají jen úkoly

úterý 27. října 2020 ·

Studentům často chybí při online výuce výklad učiva, nejčastěji od svých vyučujících dostávají jen zadané úkoly. Ukázal to průzkum společnosti Education.cz ve spolupráci s Českou středoškolskou unií a Střední pedagogickou školou Futurum.


Zdroj: www.svetchytre.cz, 21. 4. 2020


Distanční výuka byla pro mnoho českých škol neočekávanou výzvou, probíhá tak na jednotlivých školách různě. „Více než 60 % dotázaných studentů uvedlo, že pouze dostávají zadané úkoly. Celkem 15 % pak, že jejich škola dodržuje rozvrh a 8,8 % se vzdělává v delších blocích po jednotlivých předmětech,” shrnuje výsledky průzkumu zakladatel společnosti Education.cz Tomáš Jízdný.


Nouzová distanční výuka je náročná zkouška, která velmi prověří české školství. Více než kdykoliv jindy poukazuje na zastaralost systému a množství učiva. Zároveň nám dává příležitost ukázat, že existují lepší alternativy k frontální výuce či že se studenti doopravdy chtějí vzdělávat, a to i bez trestání známkami,” komentuje člen předsednictva České středoškolské unie Adam Kořínek.Studentům chybí výklad, spolužáci i jídelna


Přímý výklad vyučujícího jednoznačně chybí 51 % studentů, 25 % si naopak na nepřítomnost výkladu nestěžuje. Výklad přitom podle průzkumu chybí především proto, že bez něj je pro studenty těžší si látku zapamatovat nebo vůbec pochopit. Mezi nejobtížnější předměty vyučované distančně řadí současní středoškoláci především matematiku (54,6 %), cizí jazyky (26,8 %), český jazyk (19 %) a fyziku (15,8 %). Nejvíce studentům chybí spolužáci nebo jakýkoli sociální kontakt (56 %), velké části chybí i učitelé (36 %), někteří se ale těší třeba i na harmonogram, nastavený řád nebo jídelnu a bufet.Školy zapojily komunikační technologie, jejich užívání by ale měly koordinovat


„Důležité pro nás bylo především domluvit se na organizaci výuky mezi jednotlivými vyučujícími, aby nedošlo k tomu, že budou všichni zadávat úkoly naráz,” popisuje majitel Střední pedagogické školy Futurum Tomáš Jízdný. Jednou ze studenty identifikovaných nevýhod bylo právě nekoordinované zadávání úkolů a organizování online hodin. Mezi nejčastější nevýhody pak studenti řadí neporozumění probírané látce nebo zadanému úkolu (28,3 %), nemožnost se přímo zeptat a chybějící zpětná vazba (22,7 %).


Naopak jako největší výhodu vidí možnost individuálního přístupu ke vzdělávání, vlastní time management a možnost individuálních konzultací. To uvedla téměř polovina z nich (43,9 %). „Množství studentů v průzkumu také uvedlo, že oceňují možnost plnit úkoly vlastním tempem. Někteří nemusí čekat v předmětech, které zvládnou rychle, ale mohou více času věnovat problematice, která je pro ně složitější. To je přesně model, který nám mohou pomoci zavést technologie a podpořit inspirace ze zahraničí, kde už výuka běžně takto probíhá,” komentuje Tomáš Jízdný. Druhou nejčastěji zmiňovanou výhodou bylo pozdější vstávání a menší únava (34,4 %). Více než tři čtvrtiny studentů tráví nad studiem do 6 hodin denně.


„Zpočátku byli stavem po uzavření škol rozhození především maturanti. Velmi rychle jsme se ale dohodli s učitelským sborem na individuální podpoře maturitních ročníků. Někteří vnímají distanční výuku jako příležitost v domácím prostředí se v klidu připravovat, jiní potřebují častější spolupráci s učitelem,” komentuje Jízdný ze zkušenosti se studenty Střední pedagogické školy Futurum.Jaké nástroje studenti využívají?


Nejčastěji využívaným nástrojem pro komunikaci v době distanční výuky je e-mail (66 %), následuje Microsoft Teams (35 %), Messenger (19 %), Google Classroom (15 %) a další nástroje, které se vyskytují vždy v jednotkách, maximálně nižších desítkách výskytů. Mezi ty patří například Moodle, Jit.si, Meet, Zoom, Edmodo, Edookit, Techambition, Edupage nebo různé školní systémy. E-mail používá samostatně 24 % studentů, zbytek (42 %) ho využívá spolu s dalším nástrojem pro komunikaci, případně sdílení dokumentů.


Do průzkumu, který provedla společnost Education.cz ve spolupráci s Českou středoškolskou unií a Střední pedagogickou školou Futurum se zapojilo celkem 572 respondentů z řad českých středoškoláků. Šlo především o studenty odborných středních škol (389), všeobecných gymnázií (155) a učňovských oborů (18). Průzkum se věnuje zmapování pohledu středoškoláků na distanční online výuku.


Celý text s grafy najdete ZDE.


0 komentářů: