Vědomostně napřed, sociálně často mimo. Qiido hledá nadané děti

čtvrtek 8. října 2020 ·

Kampaň „Hledá se MiND“ spustil na internetu a sociálních médiích v uplynulých dnech nadační fond Qiido. Tou by chtěl oslovit rodiče a učitele základních škol a pomoct nalézt děti s mimořádným intelektovým nadáním (tzv. MiND děti). Cílem je objevit jich co nejvíce a zvýšit povědomí veřejnosti o této problematice.


Statisticky je v Česku ve věku 3–15 let na 220 000 takových dětí. Avšak rozpoznáno je jen každé sté. Ministerstvo školství evidovalo v roce 2019 pouze 2 244 nadaných žáků základních škol, z toho 894 mimořádně nadaných. Qiido dlouhodobě usiluje o to, aby tyto děti byly včas identifikovány a poskytuje odborné poradenství jak rodičům, tak i učitelům při jejich dalším rozvoji. Za první dny kampaně Qiido zaznamenalo téměř 80 podnětů k ověření intelektového nadání. 


„Mimořádné nadání bývá mnohdy danajským darem. Takové dítě je vědomostně a znalostmi napřed, ale sociálně často mimo,“ řekla Miriam Janyšková, zakladatelka a ředitelka nadačního fondu Qiido. „MiND děti mají originální způsob myšlení, ale ruku v ruce s tím také neobvyklé vnímání či interpretaci pocitů a specifické projevy chování. Vrstevníci je mají za mimoně, dospělí je často vnímají jako drzouny či nevychovance. Mentálně ani sociálně tyto děti nezapadají, což jim způsobuje těžkosti a je překážkou pro rozvoj jejich potenciálu,“ dodala.


Pětitýdenní online kampaň realizovaná na sociálních médiích a dále ve spolupráci s portálem Žena-in.cz seznamuje s konkrétními projevy mimořádného intelektu a specifickými potřebami MiND dětí v rozumové i sociálně-emoční oblasti. K hlavním charakteristikám MiND dětí patří divergentní myšlení, kreativita a nerovnoměrný vývoj, kdy může mít dítě např. fyzicky 10 let, emočně je však ve věku 6 let a intelektově ve věku 13 let. MiND děti mají výbornou paměť, bývají perfekcionisté, často jsou přecitlivělé a bouřlivě reagují, mají vysoké morální standardy a mnohdy nekonformní jednání. Rodiče, kteří se domnívají, že mají takové dítě doma, mají možnost ověřit si svůj předpoklad prostřednictvím jednoduchého nominačního dotazníku na stránkách kampaně na www.qiido.cz/hledasemind a individuálně se poradit, jak dále postupovat. 


Nadační fond Qiido od roku 2014 pomáhá rodičům a učitelům poznat, pochopit a uspokojit specifické potřeby MiND dětí v rozumové i sociálně-emoční oblasti, aby byly v životě spokojené a úspěšné. K rozvoji svého potenciálu totiž potřebují specifický přístup ve škole i doma. V rámci dalšího vzdělávání učitelů a ředitelů poskytuje Qiido akreditované programy v této oblasti pod názvem Qiido Akademie pro školy. Dlouhodobě také spolupracuje s vybranými školami v režimu partnerství či podpory. Pro rodiče provozuje vlastní pedagogicko-psychologickou Qiido PP Poradnu. 


Více na qiido.cz a facebook.com/qiido.cz.


0 komentářů: