„Vyzkoušejte slovní hodnocení místo známek,” vybízí Ondřej Šteffl, zakladatel ScioŠkol

pondělí 18. ledna 2021 ·

Koronavirová krize přiměla české školství k velkým změnám během krátké doby. Nutnost zavřít školy rozhýbala distanční výuku a vyvolala plno otázek na to, jak bude vzdělávání vypadat po skončení výjimečného stavu. Po zavedení online formy učení vylétá další vlaštovka – možnost škol využít k hodnocení dětí místo známek slovní zpětnou vazbu.


„Ve ScioŠkolách je tato forma hodnocení součástí běžné praxe, možnost využít ji i v ostatních školách velmi podporujeme a v případě zájmu se rádi podělíme o to, jak takové hodnocení probíhá v našich školách,” popisuje Ondřej Šteffl a dodává, že je to samozřejmě jedna z několika cest, jak lze slovní hodnocení žáků uchopit.


Důvodů, proč právě v tomto pololetí neznámkovat je několik. „Děti byly ve škole tak krátkou dobu, že dávat jim za toto období na vysvědčení známky, je nesmysl”, kroutí hlavou Ondřej Šteffl, zakladatel ScioŠkol. „Co když někdo zrovna v týdnech, kdy se ještě chodilo do školy, onemocněl, nebo prožíval těžké období? Nepovedla se mu písemka, neodevzdal jeden domácí úkol? Za normálních okolností by ještě měl šanci známku napravit, ale teď by měla významně ovlivnit jeho vysvědčení. To mi připadá demotivující a vcelku nespravedlivé,” vysvětluje.


Ruku v ruce s tím Šteffl doporučuje alespoň pro toto pololetí využít možnosti slovního hodnocení. „Ve ScioŠkolách se nám hodnocení formou zpětné vazby neustále osvědčuje. Takové formě hodnocení děti mnohem lépe rozumí, chápou, že je nikdo nesrovnává se zbytkem třídy a v konečném důsledku je to motivuje k tomu na sobě dál pracovat a rozvíjet se,” popisuje Šteffl a dodává, že o své zkušenosti se ScioŠkoly rády podělí s širší veřejností, bude-li o to zájem.


 „Vidím slovní hodnocení jako smysluplné, protože dokáže vyjádřit, co dítěti jde, kde jsou jeho silné stránky a naopak zvážit, kde dítě zaostává, kdy a za jakých podmínek dítě chybuje, může obsahovat různá doporučení a hlavně by mělo dítě povzbudit k další práci. Líbí se mi, když je psané tak, že mu i samotné dítě rozumí, je tak přínosné hlavně pro něj, nejen pro rodiče,” popisuje slovní hodnocení Kateřina H., maminka ScioŠkolačky z Prahy 13. „Ze slovního hodnocení lépe poznám, co se mi povedlo, v čem a jak jsem se zlepšil, co bych ještě zlepšit měl a také lépe rozumím tomu, co, proč a jak učitel hodnotí,” popisuje Eduard, který je ve 4. ročníku ve ScioŠkole na Praze 6.


Slovní hodnocení je dle zákona zcela rovnocennou alternativou ke známkám, a to na základních i středních školách. „Je jen na škole, kterou formu zvolí. Možná je i kombinace obou přístupů” ujišťuje Jan Kaczor, odborník na školské právo společnosti Scio. Ministerstvo navíc počítá s tím, že školy pro toto pololetí mohou přijmout zvláštní pravidla pro hodnocení. „Není tedy žádnou chybou, pokud škola, která běžně známkuje, v tomto pololetí zhodnotí žáky slovně, pokud k tomu přijme příslušná pravidla” ujišťuje Kaczor.


Jak by takové slovní hodnocení mohlo a mělo vypadat? „Zásadou je užívat popisného jazyka. Nehodnotit osobnost dítěte, ale popsat, co se mu za uplynulé období dařilo a vyzdvihnout jeho úspěchy. A nastínit mu také možnosti dalšího rozvoje do budoucna,” popisuje Jana Codlová, ředitelka ScioŠkoly, jak by slovní hodnocení vypadá ve ScioŠkolách. Ukázka (obecná) slovního hodnocení, které ve ScioŠkolách děti dostávají namísto klasického vysvědčení se známkami


Milá / Milý …,


gratulujeme ti k ukončení 1. pololetí … třídy. Oceňujeme, jak jsi zvládl/a přechod do nového trojročí i k novému mentorovi. I když patříš ve třídě k benjamínkům, začal/a ses zapojovat do diskuzí, přicházíš s nápady. Naučil/a ses také vystoupit ze svého uzavřenějšího světa a začínáš komunikovat s ostatními, našel/la sis nové kamarády jak mezi holkami, tak mezi kluky – to je dobře.


Vidíme, že čas v daltonu a Samorostu je pro tebe náročný z hlediska soustředění na práci, jsi totiž zvyklý/á pracovat ve skupině, ale samostatná práce je také důležitá, proto věříme, že se ti v dalším pololetí podaří na ní zapracovat. Přejeme ti mnoho radosti při dalším objevování světa!


V hodinách češtiny pro tebe bylo důležité vedení průvodce a spolupráce se spolužačkami. Pokud jsi dostala jasně zadaný úkol, pracoval/a jsi na něm poctivě. Prokázal/a jsi, že bez chyb ovládáš pravopis slov s měkkými a tvrdými souhláskami, váháš ještě v pravopise slov se souhláskami obojetnými. Výzvou pro tebe zatím bylo psaní souvislých textů na různá témata. Ukázal/a jsi, že máš výborné nápady. Zároveň je pro tebe zatím obtížné stanovit jasné začátky a konce vět a strukturovat své myšlenky tak, aby v nich po celou dobu textu zůstal pro čtenáře jasný smysl. Velkou výzvou je pro tebe říci si o pomoc průvodce, když potřebuješ podpořit, ale věříme, že ji zvládneš.Matematika


V tomto pololetí jsme se zlepšovali v písemném sčítání, odčítání i násobení, učili jsme se dělit se zbytkem, krokovali jsme s otočkou, seznámili se se zlomky a objevili jsme nové prostředí Biland. Poprvé jsme rýsovali geometrické útvary, poznali jsme nová tělesa a víme, co je síť krychle. Obtíže ti činilo především písemné odčítání a dělení. Snaž se ho pravidelně procvičovat, abys nabral/a větší jistotu. Dokážeš pracovat samostatně, ale neboj se požádat o pomoc, pokud ji potřebuješ. Jsme rádi, že se umíte vzájemně podpořit s ostatními ve třídě. Občas se straníš společných herních aktivit v hodinách. Věříme, že tento čas věnuješ tomu, aby sis upevnil/a jiné matematické dovednosti. Doufáme, že nejde o strach z neúspěchu. V daltonu odevzdáváš své věci včas, zkus se soustředit na přesné čtení zadání.Galaktika


V prvním pololetí sis vybral/a projekty Česká hudba, Galerie, Po stopách staré Prahy a Lodě. V rámci celků Science a Humanities ses orientoval/a jen na humanitní témata. Absolvoval/a jsi kurzy Podnebné pásy, Politika I. a Politika II. V odpoledním vyučování ses zúčastnil/a výukových bloků Pravda nebo lež a Živá hudba.


Získal/a jsi znalosti o utváření jednotlivých politických systémů spolu s dělbou moci. Během prvního pololetí ses seznámil/a s druhy vlád v průběhu lidstva, podnebnými pásy světa a rozdílnostmi klimatu. Dokážeš rozeznat články s faktickým a fiktivním obsahem. Oceňujeme tvoje zapojení do skupinových prací. V hodinách jsi aktivní, účastníš se diskuzí a přispíváš zajímavými názory. Dokážeš dát zpětnou vazbu, vyjádřit svůj pohled na dané téma a odůvodnit ho. Daří se ti stanovit si výzvu, pracovat na ní a dokončit ji. Vnímáme, že je pro tebe náročnější samostatná práce. Zaměř se na pozornost v hodině. Oceňujeme, že i když jsi z odpoledního vyučování odcházel/a dřív, dokončil/a jsi práci doma.


Na Samorost si vybíráš zajímavá témata a dokážeš je velmi originálně zpracovat. Vytvořil/a jsi plakát o Emilu Zátopkovi a vapování. Plakáty jsi hezky výtvarně zpracoval/a a při jejich prezentování se ti dařilo mluvit k publiku plynule, bez podpory textu. Zapracuj na dodržování termínů prezentace. Těšíme se na tvou další práci.0 komentářů: