Michaela Endrštová: Učitelé chtějí v začátcích podporu

úterý 23. března 2021 ·

Z výzkumu před více než dvěma lety: Nejčastějšími důvody, proč začínající učitelé zvažují odchod ze školství, je nízká prestiž i platy, zavedení inkluze, ale i nedostatečná podpora v začátku kariérní dráhy. Ukázal to výzkum Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, kterého se zúčastnilo 380 učitelů "nováčků".


ZdrojHospodářské noviny 15. 11. 2018


Třicet procent z nich uvedlo, že ze školství chce úplně odejít nebo alespoň změnit školu, na které po studiích s učením dětí začínali.


"Pro uvádění učitelů do praxe neexistuje žádná systémová podpora, záleží především na školách, zda a jakým způsobem novým pedagogům pomohou. Chybí ale také školení pro mentory, aby věděli, jak účinně mladším kolegům pomoct," říká spoluautorka výzkumu Světlana Hanušová.


Ne zcela příjemný nástup do zaměstnání má za sebou i učitelka teplické základní školy Michaela Shejbalová. "Když jsem loni nastoupila do školy v Hradci Králové, musela jsem se pořád někoho na něco ptát, což mi přišlo hrozně hloupé. Naštěstí jsem měla kolegyně, které mi byly ochotné poradit, ale jinak bych neměla splněné veškeré povinnosti, jako například zapsanou klasifikaci," říká Shejbalová.


V současné době navíc neexistuje žádná úleva pro začínající učitele, aby si například mohli vyšetřit čas jít se podívat na hodinu svých kolegů. To se nyní chystá změnit ministerstvo školství.


"Cestou ke zlepšení situace je podle našeho názoru to, aby učitelům zůstala motivace, se kterou do školství přicházejí, a aby jim úvodní roky pomohl překlenout uvádějící učitel. To znamená, aby v rámci nějakého adaptačního období dostali soustředěnou podporu uvádějícího učitele," řekl HN ministr školství Robert Plaga (ANO).


Resort proto nyní připravuje návrh novely zákona o pedagogických pracovnících, která by zavedla povinnou podporu ze strany škol pro začínající učitele a adaptační období, které by trvalo dva roky. Školy by měly na učitele, kteří mladší kolegy do praxe uvedou, dostat peníze navíc ze státního rozpočtu.


Pokud by se ale nic nezměnilo a učitelé se opravdu odhodlali ke změně profesního zaměření, v budoucnu možná nebude mít děti kdo učit. Už teď je velký nedostatek učitelů a stávající pedagogové stárnou.


Ani v porovnání s ostatními státy si Česko nevede nejlépe. O odchodu ze školství přemýšlí například ve Finsku, Německu nebo Japonsku pouze pět procent začínajících učitelů. To je podle Hanušové normální úbytek pedagogů, kteří zkrátka zjistí, že školství pro ně není ten pravý obor.


"Naším cílem není nulový odchod začínajících pedagogů ze školství, protože ne všichni do něj patří, ale těch pět procent by bylo ideálních," dodává Hanušová.Výzkum: Začínající učitele netrápí jen platy. Chybí jim i podpora systému


Zdroj: www.muni.cz 14. 11. 2018


Výsledky výzkumu zaměřeného na odchody začínajících učitelů ze škol v Česku představili odborníci z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Plyne z nich, že na své stávající škole plánuje zůstat jen 70 procent z nich a zbytek uvažuje o odchodu ze školy nebo ze školství jako celku. Demotivuje je nejen neatraktivní finanční ohodnocení, ale i neexistence systému podpory a dalšího vzdělávání.


Odborníci z pedagogické fakulty oslovili pro účast ve výzkumu všechny základní školy v šesti krajích České republiky. Zajímali se o začínající pedagogy, kteří mají do 40 měsíců praxe. Na dotazníky jich odpovědělo 380. „Ukázalo se, že 30 procent z nich uvažuje o změně, což naznačuje, že Česko může patřit k zemím s vysokou mírou odchodů začínajících učitelů. Za přirozené je považováno, odejde-li ze škol asi pět procent začínajících učitelů,“ uvedla Světlana Hanušová, hlavní autorka výzkumu, s dovětkem, že je nutné brát v potaz, že se zatím jedná o plány pedagogů.


Výsledky jsou podle ní alarmující i proto, že se udává, že v tuzemsku do škol nenastupuje asi polovina absolventů pedagogických fakult. Pokud už tedy absolventi do praxe nastoupí, bývají na počátku své profesní dráhy velmi motivovaní. „Z našich dat ale plyne, že jejich nadšení se v praxi často ztrácí,“ doplnila Hanušová.


Ačkoliv se většinou mluví o tom, že motivem nespokojenosti učitelů je nízké finanční ohodnocení nebo že mají čím dál větší problémy s chováním dětí, výpovědi účastníků výzkumu to zcela nepotvrzují. 90 procent z nich hodnotí své vztahy s žáky pozitivně a cítí se ve třídě dobře. Žáci jsou tak spíš důvod, proč učitelé na škole setrvat chtějí. V oblasti platového ohodnocení se sice shodují na tom, že by mělo být vyšší a že poměr náročnosti povolání a jeho ohodnocení není odpovídající, začínající učitele ale víc trápí pocit, že jim nikdo nepomáhá v náročném přechodu z fakulty do každodenní práce. Jen asi desetina respondentů výzkumu souhlasí s tím, že na jejich škole existuje funkční systém uvádění začínajících učitelů do praxe.


„Odměňování učitelů a také podpora těch začínajících byla součástí nedávno diskutovaného kariérního řádu, který ale nakonec poslaneckou sněmovnou neprošel. Znamená to, že v pedagogické profesi chybí perspektiva kariéry a spolu s ní i plán podpory. Stát navíc data o nastupujících učitelích ani nesbírá, ačkoliv v zahraničí je to běžnou praxí,“ podotkl Tomáš Janík, proděkan Pedagogické fakulty MUNI pro výzkum a akademické záležitosti.


Právě proto dnes fakulta organizuje setkání zástupců škol, ředitelů, učitelů, odborníků na oblast školství i školní inspekce, kteří společně hledají vhodné nástroje, jež by mladým pedagogům mohly pomoct. Patří mezi ně například pozice uvádějících učitelů, kteří mladé kolegy podporují, nebo systém dalšího vzdělávání. Cílem by podle odborníků mělo být zavedení plošně fungujícího systému,který b podobu uvádění do praxe neponechával pouze na jednotlivých školách, jak je tomu dosud.


Chtějí zůstat, nebo odejít? Začínající učitelé v českých základních školách – výzkum ke stažení ZDE.Zbývá otázka: Co se od roku 2018 změnilo? Novela zákona o pedagogických pracovnících je teprve v senátu a vzhledem k neshodám kvůli paragrafu o zaměstnávání vysokoškoláků bez pedagogického vzdělání ve školách se zatím pro začínající učitele nic podstatného nezměnilo (kromě distanční výuky – ovšem!) 


Bude i nadále pokračovat stav, že polovina vystudovaných absolventů pedagogických fakult do škol nenastoupí???


0 komentářů: