Bořivoj Brdička: Nová pedagogika pro hluboké učení podle Fullana

pondělí 19. dubna 2021 ·

Základní informace o práci kanadského konzultanta vlád ve věci reformy školství, který vystoupí 20. 4. na naší konferenci Úspěch pro každého žáka.


Zdroj: RVP.cz 6. 4. 2021


Michael Fullan je bývalým děkanem pedagogické fakulty University of Toronto a ředitelem Ontario Institute for Studies in Education, nyní konzultantem vlád snažících se transformovat školství do podoby odpovídající vývoji světa. Byl v roli poradce ontarijského premiéra duchovním otcem úspěšné ontarijské reformy školství v letech 2004–14.


Letos máme to potěšení přivítat ho na konferenci Úspěch pro každého žáka. Podívejme se alespoň rámcově, co se pod jeho přístupem skrývá. Hned na počátku je třeba připomenout, že „Deep Learning“ se v jeho podání týká lidí, ne strojů. Ten termín začal používat dříve, než ho zpopularizoval poslední vývoj umělé inteligence. Pro nás to znamená, že musíme při jeho použití rozlišovat, o jaký kontext se jedná.


Fullan svá doporučení vládám vyzývající k transformaci školství opírá primárně o potřebu řešit globální problémy lidstva (nerovnosti, klimatické změny ad.). Tvrdí, že klíčem je zájem jednotlivců o učení – o svůj osobní růst. Ten je však bohužel naprosto nedostatečný (ČR, jak známo, patří v tomto parametru k nejhorším). Pandemie problémy ještě zhoršila, ale na druhou stranu jasně ukázala nutnost změnit ve školství zaběhané postupy i cíle a věnovat vyšší pozornost wellbeingu. Fullan naši současnou situaci nazývá „příležitostí století“. Odpor vůči změnám je teď o něco menší. Je na nás, zda budeme schopni aktuální situaci využít.


Michael Fullan se snaží ontarijský úspěšný přístup k reformě školství stále aktualizovat a s jeho realizací pomáhat školám (a vládám) na celém světě. Za tím účelem založil hnutí New Pedagogies for Deep Learning (NPDL), které sdružuje desítky špičkových odborníků a stovky škol z mnoha zemí. Na úrovni vlád již jeho služby, kromě domovské Kanady, využila např. Austrálie, Dánsko, Holandsko ad.


Model, který ukazuje strukturu, s jejíž pomocí NPDL problematiku vysvětluje, a další text článku najdete ZDE.
0 komentářů: