Studie Sledování úrovně vzdělávání a wellbeingu ve vybraných zemích

úterý 8. června 2021 ·

Projekt Partnerství ve vzdělávání 2030+ ve spolupráci s PAQ Research připravil inspirativní rešerši pěti zahraničních vzdělávacích systémů, kterým se podařilo dosáhnout podobných cílů, na které se zaměřuje Strategie 2030+. Jedná se o: Finsko, Nový Jižní Wales, Nizozemsko, Estonsko a Ontario.


Cílem studie autorů Štěpána Kmenta, Václava Korbela a Daniela Prokopa bylo přispět k odborné diskuzi o připravované indikátorové soustavě pro Strategii 2030+, a to s důrazem na zlepšování vzdělávacích výsledků žáků, zdravého rozvoje žáků (wellbeing) a rovných šancí. Důraz na vyhodnocování zlepšování kvality učení žáků s oporou o data ve všech předchozích strategiích chyběl. Podařilo se definovat šest oblastí, díky kterým jsou systémy úspěšné. 


…Ambicí autorů bylo popsat hlavní mechanismy akontability (odpovědnosti) ve Finsku, Novém Jižním Walesu, Nizozemsku, Estonsku a Ontariu, a to způsobem, který čtenáři dá obraz o kultuře hodnocení a zvyšování kvality vzdělávacích systémů. Rešerše nabízí inspiraci k soustavě indikátorů, kterou PAQ Research připravil, při hledání odpovědí na otázky kolem systémů hodnocení žáků, učitelů, ředitelů, škol nebo zřizovatelů. Odděleně jsme se v jednotlivých zemích zaměřili také na wellbeing žáků čili jejich blahobyt včetně jeho definice, měření a podpory, pokud takové veřejné politiky existují.


Cílem nástrojů akontability je sladit činnosti aktérů ve vzdělávacím systému (jako jsou školy nebo zřizovatelé) s cíli vlády, respektive ministerstva školství.Které země nás zajímají a proč?


Pět zemí zařazených do studie prokázalo schopnost dosáhnout právě těch cílů, na které se zaměřuje Strategie 2030+ a ke kterým se nám za posledních dvacet let v České republice nepodařilo výrazně přiblížit. 


Dosahují lepších vzdělávacích výsledků, vyšší úrovně zdravého fyzického a psychosociálního rozvoje žáků (wellbeing) a vyšší úrovně rovných šancí ve vzdělávání. Kvalita dosaženého vzdělání i kvalita života žáků v těchto zemích více záleží na jejich schopnostech než na tom, kde se narodili, jaké mají sociální a ekonomické zázemí nebo do jaké konkrétní školy chodili.


Každá z analyzovaných zemí nabízí i něco navíc:


Finsko – stabilně vysoká úroveň výsledků i rovných šancí ve vzdělávání, velký důraz na wellbeing žáků


Estonsko – postsocialistická země, která se dokázala učit od Finska i jiných systémů; během posledních deseti let předstihla Finsko ve většině vzdělávacích výsledků i rovných šancí (nikoli ovšem ve wellbeingu žáků)


Nizozemsko – jedna z mála zemí na světě, které mají decentralizovanější vzdělávací systém než Česká republika, a přesto má lepší výsledky, rovné šance a nejvyšší úroveň duševního zdraví žáků na světě.


Ontario – kanadská provincie s podobně velkým počtem žáků jako Česká republika, ve které proběhla jedna z nejúspěšnějších vzdělávacích reforem na světě s měřitelnými výsledky


Nový Jižní Wales – australský spolkový stát, který realizuje inspirativní program rozvoje wellbeingu žákůCelá studie je ke stažení ZDE.


0 komentářů: