Distanční výukou do celého světa

pátek 13. srpna 2021 ·

Díky spolku Krajánek ve světě v září 2020 vznikla možnost distanční výuky pro české děti žijící v zahraničí. Podle plánu pilotního projektu se otevřely třídy na úrovních 1. a 2. ročníků ZŠ. Celý projekt vznikl ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy a učebnu pro vysílání výuky poskytla Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy. Projekt také po odborné stránce konzultuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.


Loni v září zahájilo výuku celkem 19 dětí ze třinácti převážně evropských států (Albánie, Belgie, Dánsko, Francie, Itálie, Norsko, Portugalsko, Řecko, Švýcarsko, Turecko, Taiwan, Spojené arabské emiráty a Velká Británie). Na začátku školního roku se společně s výukou testovalo ivysílání z pražské učebny. Obě třídy se vyučují přes MS Teams,a to zejména podle učebnic nakladatelství Nová škola a Fraus. V průběhu 1. pololetí probíhala intenzivní komunikace mezi rodiči, pedagogy z ČR a všemi dalšími účastníky zapojenými do projektu a jejím cílem bylo vyladit co nejvíce případných nedostatků. Vše se podařilo a děti s nadšením zahájily výuku i ve 2. pololetí.


Týdenní časovou dotaci tvoří 4 vyučovací hodiny, které byly požadována MŠMT jako minimální čas pro zvládnutí učiva. Dvě základní hodiny jsou určené pro celý třídní kolektiv, a v minulém školním roce probíhaly každou sobotu. Během týdne dále probíhá jedna hodina projektové výuky v menších skupinách (3–4 děti) a jedna hodina samostudia, na kterou děti dostávají speciální videa a pracovní listy od svých vyučujících. Na podzim se měly možnost podívat např. na seriál Bílá paní na hlídání, seznámily se s pojmy sametová revoluce, Dušičky nebo advent a připomněly si české vánoční tradice.


Zpětná vazba od dětí, rodičů i pedagogů je zatím velmi pozitivní. „To nám pomáhá věřit, že výuka českého jazyka a reálií je důležitá zejména pro budování vztahu českých dětí žijících v zahraničí s jejich druhou vlastí. Napomáhá dětem udržovat kontakt s jejich českou kulturní identitou a seznámit se tak s kořeny jejich rodičů. Díky projektu distanční výuky se mají možnost učit česky i děti v oblastech, kde neexistuje aktivní česká škola nebo krajanský spolek“, uvedla zakladatelka projektu Lenka Kanellia, která sama žije se svojí rodinou v řeckých Aténách. Největší radost ale má z toho, že se podařila i část projektu, která se netýká výuky jako takové. 


„Důležité pro mě osobně bylo od samého začátku i to, aby se děti v našich virtuálních třídách sblížily a našly si kamarády. Komu z nás dospělých se kdy snilo o tom, že bychom v šesti, sedmi letech měli kamarády z nejrůznějších koutů světa? To, že si děti k sobě našly cestu, i když je dělí tisíce kilometrů, je skoro stejně důležité jako výuka samotná,“ doplňuje předsedkyně spolku Lenka Kanellia. Vzpomíná přitom na chvilku před besedou se spisovatelem a ilustrátorem V hrsti. Několik dětí se připojilo omylem dřív. „Když zjistily, že mají ještě hodinu čas, zůstaly ve třídě a prostě si povídaly,“ popisuje s úsměvem.


Velmi pozitivně se vyjadřuje i Filip Kuchař, který měl v rámci své pozice vedoucího oddělení koncepce a projektů Magistrátu hlavního města Prahy obří podíl na realizaci pilotní fáze projektu. Sám říká: „Jsem moc rád, že se nám společně podařilo distanční výuku nejen připravit a spustit, ale hlavně i velmi rychle vychytat počáteční nedostatky, které se v pilotní fázi vždy objevují. Ve druhém pololetí již vše fungovalo jako na drátkách. Celý projekt je výsledkem spousty práce skvělých lidí, kteří se na něm podílí. Reakce rodičů i dětí nám od samého začátku potvrzují, že má tento projekt ohromný smysl i budoucnost.“


Projektové hodiny v obou třídách staví paní učitelky z velké části na jednom hlavním tématu, které volí na základě kapitol v učebnici prvouky nebo dle vlastního výběru.K takovému tématu pak směřují vše, co s dětmi v daném úseku probírají. Jelikož všichni prvňáci už umí trochu číst, zařazují vyučující do každé hodiny i nějaký text (jedná se například o obrázková čtení, komiksy či básničky), který s dětmi čtou a následně s ním pracují.V hodině se hodně soustřeďují na slovní zásobu související s probíranými tématy a výuku obohacují povídáním a diskuzí s dětmi. Učitelky v hodinách používají také obrázky nebo krátké ukázky filmů.Výuka je spíše frontální, ale jejím smyslem je, aby mluvily převážně děti.Nechybí ani zábavné a tvůrčí domácí úkoly.Na některé otázky k projektu nám odpověděly samy paní učitelky:


Co vás na výuce baví a co vám na práci připadá zajímavé?


Hana Štěpánková: „Každá hodina je jiná. Děti vidí, že ačkoliv jsou každý z jiné země, mohou se společně domluvit díky českému jazyku, který doteď používaly jen doma nebo na prázdninách v České republice“.


Anna Odvárková: „Na hodinách s dětmi mě baví jejich různorodost. Děti mě také často překvapí svými názory nebo znalostmi. Ráda se ptám na věci, které se týkají konkrétní země, ve které žijí, a jak se věci liší od českého prostředí. A samozřejmě mě zajímá to, jak děti ovládají češtinu a co jim naopak dělá problémy. A protože jsou mezi nimi velké rozdíly, učení je pro mě výzva“.


Běla Šebestová: „Velkou výzvou je pro mě různá úroveň dětí. Některé mluví česky běžně doma a mají velkou slovní zásobu, jiné jsou na tom po jazykové stránce podstatně hůře. Snažím se, aby každý mohl vyniknout v tom, co umí, ale také se něco nového naučil“.


Co podle vás projekt dětem i vám přináší?


Hana Štěpánková: „Kromě výuky českého jazyka se ve třídách i na dálku vytvořilo několik přátelství, z čehož mám upřímnou radost“.


Anna Odvárková: „Výuka mi přináší spoustu nových zkušeností od příprav na hodinu až po jejich aplikaci v konkrétních hodinách. Také se učím věci dobře a polopaticky vysvětlovat a být trpělivá. Pevně věřím, že si děti z hodin odnášejí nejen znalosti češtiny, ale i zajímavosti z různých koutů světa“.


Běla Šebestová: „Překvapuje mě, kolik toho děti k probíraným tématům už vědí. Chtěla bych se naučit trochu mírnit příliš upovídané děti, ale na druhou stranu právě ony svými poznámkami pomáhají rozšířit obzory spolužákům (např.když doporučí nějakou českou pohádku související s tématem).


Projekt má podle mě potenciál. Těší mě, že se díky němu děti z různých částí světa kamarádí i mimo výuku, a čeština tak pro ně není pouze vyučovacím jazykem, který jim přibližuje české prostředí, ale i jazykem pro sdílení zážitků s vrstevníky“.


Co byste rády dětem v hodinách kromě základních znalostí předaly?


Anna Odvárková: „Moc si přeji, aby děti hodiny bavily. Na druhou stranu se ale snažím, aby pro ně byly i přínosem, a díky tomu mohly udržovat větší kontakt s češtinou a českým prostředím, i když žijí dlouhodobě v cizině“.


Běla Šebestová: „Mám velkou radost, když děti něco zaujme více, než jsem původně čekala. Do budoucna bych ráda obměnila aktivity, aby hodiny nebyly stereotypní. Pracuji také na tom, abych mluvila srozumitelně a zadávala úkoly co nejjasněji, nezapomněla se pozastavit nad slovíčky, které děti nemusí znát, a zvládla co nejlépe následovat strukturu hodiny, kterou si připravím“.


Jaké byly vaše první dojmy při komunikaci s dětmi a jaké jsou teď?


Běla Šebestová: „Můj první dojem byl pozitivní. Prvňáci z obou skupin byli velice komunikativní a pracovití. Po několika dalších hodinách jsem však zjistila, že jsou děti nevyzpytatelné – někdy se mi s nimi pracuje krásně, jindy jsou unavené a pomalejší. Tak to prostě je. V takových hodinách je pak pro mě o to větší výzvou dovést hodinu do konce podle svých představ. Myslím však, že se to celkem daří.Projekt je od svého prvopočátku plánovaný jako dlouhodobý s postupným a přirozeným nárůstem tříd. Ve školním roce 2020/2021 byly otevřeny již zmiňované třídy pro prvňáky a druháky. Ve školním roce 2021/2022 se Krajánek ve světě chystá otevřít 1.–3. ročník ZŠ. Od poloviny dubna 2021 se děti začaly potkávat v přípravných třídách pro 2. a 3. ročník (1 hodina týdně), v rámci nichž plánovali vyučující zmapovat znalost českého jazyka a jazykové dovednosti žáků. Jejich snahou bylo také prohloubit vědomosti, aby děti dostatečně připravili na výuku v navazujících ročnících, které zahájí výuku v září 2021. ________________________


Více informací o činnosti spolku Krajánek ve světě naleznete na stránkách https://www.krajanekvesvete.cz

Za spolek Krajánek ve světě

Zuzana Tascas

e-mail: zuzana@krajanekvesvete.cz


0 komentářů: