Ve školách bude od září fungovat nový systém jazykové podpory cizinců

středa 11. srpna 2021 ·

V každém správním obvodu obce s rozšířenou působností bude od září aspoň jedna základní škola nabízet kurzy češtiny pro školáky s cizím mateřským jazykem. Kurzy budou moct mít v době dopoledního vyučování. Vybrané školy určí pro nadcházející školní rok krajské úřady, v dalších letech by měly být na seznamu přednostně školy s aspoň pětiprocentním podílem cizinců.


Zdroj: ČTK, Týden 19. 7. 2021


Školky budou zajišťovat jednu hodinu češtiny týdně, pokud registrují aspoň čtyři cizince ve věku povinné předškolní docházky. Vyplývá to z novely vyhlášky ministerstva školství. Podle úpravy se zároveň navýší příspěvek na školní potřeby pro prvňáky z 200 na 500 korun.


Cizinců ve školách v posledních letech přibývá. Zatímco ve školním roce 2013/2014 jich bylo v mateřinkách (MŠ) 6307 a v základních školách (ZŠ) 15 109, předloni to bylo 11 942 v MŠ a 26 527 v ZŠ. Jejich podíl ve školkách tak činí kolem 3,3 procenta a v ZŠ asi 2,8 procenta. Podle školského zákona mají právo na integrační jazykové kurzy. Krajské úřady pro ně dosud zajišťovaly bezplatnou přípravu k začlenění do základního vzdělávání. Mohlo se jednat například o odpolední hodiny ve vybraných školách. Tento systém ale podle ministerstva i odborníků na integraci cizinců nebyl efektivní.


Podle novely vyhlášky, která bude účinná od 1. září, budou hodiny češtiny pro cizince zajišťovat školy, kde je jich mezi žáky aspoň pět procent. Tento podíl se bude vyhodnocovat podle údajů k 31. březnu předchozího školního roku. Krajské úřady seznam případně doplní tak, aby v každém správním obvodu obce s rozšířenou působností byla minimálně jedna vybraná škola. Účast na kurzu bude v nadcházejícím školním roce možná pro zájemce, kteří chodí do školy v Česku nejvýše 24 měsíců. V dalších letech se tato hranice sníží na 12 měsíců.


Rozsah podpory má být 100 až 200 hodin podle úrovně znalostí po dobu maximálně deseti měsíců. Původní návrh počítal s maximem 400 hodin. Lekce budou pro skupinu aspoň dvou žáků, nejvýše deseti. Pokud bude dětí víc, bude moct vzniknout další skupina. Žáci z jiných škol se budou moct účastnit jazykové výuky na dálku.


Nově budou hodinu češtiny týdně zdarma nabízet i školky, jestliže evidují aspoň čtyři cizince – předškoláky. Původní návrh počítal s tím, že ve školkách by se jazyková příprava mohla konat i pro jedno dítě.


Náklady na jazykovou přípravu v MŠ vyčíslilo ministerstvo v návrhu na 53 milionů Kč ročně, v ZŠ na 138 milionů korun ročně. Změnou systému se podle ministerstva zároveň ušetří na podpůrných opatřeních při inkluzi.


Zástupci škol a nevládních organizací zaměřených na integraci cizinců již dříve uvedli, že připravované změny považují za nedostatečné. Podle odborníků návrh opomíjí potřebu dlouhodobé podpory jazyka při výuce.


Ministerstvo v aktuální úpravě současně zvýšilo limit pro poskytování školních potřeb pro prvňáky. Příspěvky pro asi 110 tisíc žáčků by měly narůst o zhruba 33 milionů korun ročně. Úprava má podle úřadu posílit šance dětí pro úspěšné zvládnutí první třídy.


0 komentářů: