Karolína Letochová: Výfuk již jedenáctým rokem nabízí základoškolákům netradiční fyzikální úlohy

středa 29. září 2021 ·

Korespondenční seminář Výfuk (Výpočty fyzikálních úkolů), organizovaný Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy, se začátkem školního roku zahajuje další ročník. Už pojedenácté tak mají žáci základních škol možnost se zlepšit ve fyzice a matematice, poznat vrstevníky se stejnými zájmy a vyhrát hodnotné ceny.


Výfuk v průběhu školního roku vydává šest sérií netradičních fyzikálních a matematických úloh. V každé ze sérií je k nalezení jednoduchá logická úloha, fyzikální problémy o různé obtížnosti, experimentální úloha, ve které se od řešitelů očekává vlastní naměření a zpracování experimentu, a nechybí ani matematický příklad. Poslední úlohou je příklad spojený s krátkým naučným textem, tzv. Výfučtením, který se tentokrát zabývá zaokrouhlováním a nejistotám měření. 


Výfuk je nepochybně specifický tím, že se do něj může zapojit opravdu každý žák základní školy – ke správnému vyřešení úloh je totiž třeba jim především věnovat čas. Po sepsání a odeslání řešení vydává Výfuk nejen vzorová řešení a výsledkové listiny, každý řešitel ale dostane i slovní zpětnou vazbu k tomu, kde udělal chyby či co by mohl udělat příště lépe.


Díky netradičním fyzikálním příkladů se řešitelé Výfuku učí nejen o těchto problémech komplexně přemýšlet, ale získávají také znalosti, které jsou většinou silně nad rámec základoškolského a někdy i středoškolského studia. Není tak překvapením, že se řešitelé Výfuku umisťují na předních příčkách přírodovědných olympiád či jiných soutěží a ve škole většinou akademicky excelují.


Kromě korespondenční části organizuje Výfuk pro všechny řešitele i víkendová setkání (ta se konají na podzim a na jaře a jsou většinou spojena s exkurzemi do výzkumných středisek nebo science center), online setkání, kde mají účastníci možnost prezentovat vlastní práci či koníček, a dvoutýdenní letní tábor.


Dopolední program tábora se nese především v odborném duchu, účastníci mají možnost si každý den vybírat z několika matematických, fyzikálních nebo populárně naučných přednášek. Na posledním táboře, který se konal na přelomu července a srpna 2021 v Orlických horách, účastníci absolvovali například přednášky týkající se funkcí, základů derivací, fyziky vesmíru či tekutin nebo přednášku o výzkumu atmosféry. Odpolední program se nesl více ve tradičním táborovém duchu a byl naplněn hrami a socializačními aktivitami. Nechyběl také experimentální den, během kterého si účastníci mohli vyzkoušet měření vlastního experimentu a jeho následnou prezentaci na večerní konferenci. Z tohoto dne je také reportáž ve Zprávičkách na ČT:D.


Výfuk tak díky setkáním a táborům buduje silnou komunitu vrstevníků, kteří mají stejné zájmy a nadšení pro přírodní vědy. Stovky studentů, kteří za deset let jeho existence Výfukem prošli, se nezřídka ještě po letech setkávají, například právě při studiu na Matematicko-fyzikální fakultě. Znalosti, schopnosti a nabytá přátelství ale bývalí řešitelé mohou uplatnit i kdekoli jinde.


Na vyřešení a odeslání první série mají řešitelé čas od 18. října a zadání a pokyny k zapojení jsou k nalezení na našem webu. Výfuk se také již dlouhodobě snaží úzce spolupracovat přímo s učiteli, možnostem zapojení je věnována na webu samostatná sekce.


0 komentářů: