Ministerstvo školství představilo členy expertního panelu. mají připravit zadání pro práci na revizi rámcových vzdělávacích programů

pátek 17. září 2021 ·

První fáze práce na znovuobnovené revizi rámcových vzdělávacích programů (RVP) odstartovala. Od 1. září začal na přípravě zadání, jimiž se má později řídit úprava kurikula v jednotlivých vzdělávacích oblastech, pracovat Expertní panel pro revizi RVP pro základní školu. Členy panelu nominovalo ministerstvo školství, při přípravě zadání pro revizi bude panel postupovat obdobným způsobem jako expertní skupina, která zpracovávala podklady pro Strategii 2030+.


Zdroj: Beduín 28/2021


Mezi 18 členy expertního panelu jsou zástupci státních institucí, akademici a také lidé, kteří působí na základních školách. „Panel je sestaven skvěle, je to pestrá paleta lidí, s různými názory a myšlenkami, nejsou zaměřeni jedním směrem,“ myslí si jeho předseda Jan Jiterský. On sám přispívá k názorové různorodosti svého expertního týmu pohledem dlouholetého ředitele malé soukromé základní školy. Vedle toho se podílel i na předchozích pokusech o změnu v dokumentu, který definuje, co má být výsledkem základního vzdělávání.


Úkolem expertního panelu je dát během následujících měsíců dohromady tzv. hlavní směry pro revizi RVP. Jeho členové jsou rozděleni do pracovních skupin, které se podle Jana Jiterského scházejí zhruba jednou za dva týdny. „Nyní pracujeme na definici klíčových otázek, na které se budeme ptát odborné veřejnosti. Na základě odpovědí pak definujeme zadání pro odborníky na kurikulum,“ vysvětluje. V této první fázi ještě nepůjde o Ohmovy zákony nebo výuku syntaxe, ale o obecnější principy – například o to, jak by se v RVP mělo zacházet s uzlovými body, jak pojímat kompetence nebo jak pracovat s průřezovými tématy.


Odborná veřejnost má možnost podávat připomínky prostřednictvím webového formuláře.


Oblasti, ke kterým nyní expertní skupina sbírá podněty:

— Klíčové kompetence a gramotnosti

— Jádrový obsah vzdělávání

— Uzlové body a způsob ověřování výsledků

— Průřezová témata

— Modelové školní vzdělávací programy

— Učební plán a disponibilní hodiny

 

Svou vizi chtějí otestovat na „výkopové“ konferenci s vědomím, že revize RVP je – mírně řečeno – citlivá záležitost. Jak důležité bude najít shodu (a kompromis), připomnělo v minulém týdnu prohlášení Společnosti učitelů českého jazyka a literatury (SUČJL). „Předmět český jazyk a literatura úpravy potřebuje, ale neměly by to být necitlivé revoluční změny shora, které provedou úředníci, obecní experti na školství či teoretizující akademici,“ hlásí se o slovo její členové.


Kdy přesně bude zadání pro revizi RVP hotové a kdy se začne pracovat na změnách v jednotlivých vzdělávacích oblastech včetně výuky mateřského jazyka, je zatím předčasné předjímat. Expertní panel si pro přípravu vize rezervuje minimálně letošní podzim. 


Plán ministerstva počítá s tím, že na jaře 2023 se podle zadání, které z jejich práce vzejde, začne pracovat na novém kurikulu. S přípravou modelového školního vzdělávacího programu a implementace nového RVP se počítá v roce 2024, od školního roku 2024/25 by se pak podle revidovaného RVP mělo na základních školách začít učit.


0 komentářů: