Zdeněk Brom: Kterak čas šetřiti a získati?

pátek 17. září 2021 ·

„ČAS – a kde ho vzít?“ toť otázka.


 

Drobný námět z učitelské praxe


Minulý rok jsme pilotně ověřovali ve školách novou učebnici prvouky pro 3. třídu. V této prvouce je věnován velký prostor práci s textem, vyhledávání informací v něm atd. Některé paní učitelky potom při zpětné vazbě s autory učebnic vznesly připomínku, že se to vše nedá v hodině prvouky stihnout.


Řešení časového problému bylo kupodivu jednoduché: Texty cvičení začaly paní učitelky se žáky číst v hodinách čtení. Tam si text přečetli a vyhledali informace. V hodině prvouky pak s těmito informacemi žáci dál pracovali. Čas se „našel“.


Časový prostor můžeme získat tím, že přestrukturujeme svoje činnosti a začneme je propojovat. Stejně je možné postupovat i při „hledání“ času pro práci s učivem a výstupy při plánované revizi RVP ZV.


Je mi ctí učit na škole s výborným vedením a s výbornými kolegyněmi a kolegy. I v naší škole jsme museli řešit problémy spojené s on-line výukou Jednou z věcí, kterou jsme řešili, byla příprava kvalitního slovního hodnocení. Neměl to být jen soubor pochvalných frází a obecných vět., ale mělo jít o věcné a informativní hodnocení.


Důležitým krokem k přípravě takového hodnocení bylo, že každý učitel ve svém předmětu a ročníku vybral 3–5 nejdůležitějších výstupů, které tvoří základ, bez kterého se ten který předmět v daném ročníku neobejde. Bylo to náročné a složité, ale podařilo se.


Podstatné je, že jsme tímto krokem získali nejen základ k vytvoření kvalitního slovního hodnocení, ale zároveň jsme si udělali důkladnou probírku našeho ŠVP a vymezili si v něm to nejdůležitější. To využijeme při plánované revizi RVP ZV a následně ŠVP. Zkrátka už to máme hotové a můžeme se zaměřit na to, jak do našeho nového ŠVP zařadit i nové učivo. Máme na to už ten tolik nedostatkový ČAS.


Byly doby, kdy bych se s chutí pustil do kritiky MŠMT za všechny chyby, které při plánované revizi RVP ZV udělalo. Nicméně křičet do nefunkčního sluchového aparátu už pro mě ztratilo tu správnou poetiku.


Vrátím se proto k základní myšlence, kterou jsem nastínil v předešlém článku.


Smysl má nyní jediné: Soustředit se na budoucnost a věnovat se debatě na téma: „Co je potřeba do učiva základních škol doplnit?“


MŠMT k tomu vytvořilo, možná i zcela nevědomě, zajímavou cestu, když připravilo novou verzi předmětu Informatika. K tomu ale blíže v příštím článku.


0 komentářů: