Náměstkem sekce vzdělávání a mládeže MŠMT bude Jan Mareš

středa 1. září 2021 ·

Náměstkem sekce vzdělávání a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy bude k 1. září jmenován Jan Mareš. Dlouholetý ředitel chomutovské Střední školy energetické a stavební byl vybrán ve výběrovém řízení na pozici náměstka pro řízení sekce podle služebního zákona.


Zdroj: MŠMT 31. 8. 2021


„České školství, zejména to regionální, má cestu vymezenu vzdělávací Strategií 2030+, která podle mého názoru odráží změny nejen v průmyslu, ale v celé společnosti. Její naplňování je ten zásadní cíl, na kterém chci s týmem spolupracovníků na MŠMT pracovat. To je strategie, která potřebuje každodenní kroky. Ty jsou dány vymezením ve školském zákoně, podle kterého je vzdělávání, tedy i výchova, veřejnou službou. A aby byla kvalitní, je potřeba školskému prostředí vytvářet optimální a vhodné podmínky. Aktuálně je nutné vrátit školy do plného prezenčního vzdělání a postupně vyhodnotit přínosy a dopady průběhu vzdělávání v covidové době. Řada programů je rozběhnuta, řada se připravuje a jejich zvládnutí bude těmi prvními kroky, které mně čekají,“ uvedl ke svému nástupu do funkce nový náměstek Jan Mareš.


„Jan Mareš má v oblasti školství mnohaleté zkušenosti a jsem si jist, že je při práci náměstka dokáže využít. Sekce, kterou povede, se dá označit jako páteř resortu, protože v její gesci je celá oblast regionálního školství. Zároveň věřím, že nový náměstek bude věnovat maximální pozornost realizaci Strategie 2030+, kterou považuji za zcela zásadní dokument pro budoucnost vzdělávání v České republice,“ říká ministr školství Robert Plaga.


Mgr. Jan Mareš, MBA (1958) vystudoval Pedagogickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni. Od roku 1983 učil na Středním odborném učilišti v Chomutově, od roku 1992 až dosud pak působil jako ředitel Střední školy energetické a stavební Chomutov. Aktivity své školy významně doplňoval projektovou činností, mezinárodní spoluprací a podílel se také na národních systémových projektech, které řeší kvalitu vzdělávání. Je laureátem Medaile MŠMT 1. stupně za dlouhodobé sdílení profesních zkušeností a spoluprací v rámci Asociace energetického a elektrotechnického vzdělávání. Zastoupen je ale také v řadě dalších odborných institucí a poradních orgánů, například Unii školských asociací – CZESHA, v Expertním týmu Svazu průmyslu a dopravy ČR a v Českém svazu zaměstnavatelů v energetice. V letech 2010–2015 byl primátorem Chomutova a coby místopředseda Svazu měst a obcí ČR se specializoval na oblast školství, kultury, dopravy a energetiky.


0 komentářů: