Jen doučování látky po pandemii koronaviru nestačí. Děti potřebují opět posílit kontakt s vrstevníky

středa 26. ledna 2022 ·

České školy od ledna mohou peníze na doučování dětí čerpat z Národního plánu obnovy. Ten nahradil předešlý Národní plán doučování. Školy ale nemají možnost využít peníze na socializační aktivity dětí.


Zdroj: EDUin 20. 1. 2022


Národní plán obnovy čerpá peníze z Evropské unie. Ministerstvo školství na doučování od ledna do konce školního roku 2021/2022 vyčlenilo 400 milionů korun. Ty mohou čerpat základní i střední školy. Peníze lze ale nyní kvůli podmínkám Evropské unie využít pouze na individuální nebo skupinové doučování. Školy už nyní, ve srovnání s loňským podzimem, ztratily možnost čerpat finance na socializační aktivity dětí. 


Data PAQ Research a Schola Empirica přitom ukazují, že děti mají po návratu do škol v tomto školním roce psychické potíže. Podle ministerstva školství mají školy na tyto aktivity využít jiné zdroje. 


EDUin doporučuje tyto organizace nebo aktivity, které mohou školy využít:

Skautský institut: SI třída!

Jules a Jim: Práce se třídou 

edu.cz: Podpora duševního zdraví

META: Inkluzivní škola – třídnické hodiny

Národní pedagogický institut: Jak zlepšit vztahy ve třídě a vybudovat dobrý kolektiv


Zároveň EDUin upozorňuje, že téma duševního zdraví mají školy řešit nejen s pomocí externích organizací. Vytváření vstřícného a bezpečného prostředí přímo ve třídách je téma, které by mělo být pro učitele prioritou nezávisle na pandemii a jejích psychosociálních dopadech. 


Jan Zeman, analytik EDUinu: „Pravidla pro čerpání financí na doučování jsou od EU jasně vymezená, ale to by nemělo zahradit cestu ředitelům a ředitelkám k lepší psychické pohodě jejich žáků. V současné době mohou končit různé projekty financující školní psychology a další podpůrné profese, a proto je třeba ředitelům dobře komunikovat všechny možnosti pro zlepšování wellbeingu žáků a řešení krizových situací. Příspěvek na lokální šetření po vzoru PAQ Research nebo Schola empirica s následným vyhodnocením další intervence je jedno z možných řešení.“


0 komentářů: