Studenti požadují celkovou změnu maturitní zkoušky

středa 6. dubna 2022 ·

Maturanti a studenti posledních ročníků středních škol se na letošní maturity a závěrečné zkoušky necítí dostatečně připraveni, upozorňuje Česká středoškolská unie (ČSU). Studenti také čelí velkému stresu, který s sebou přináší válečný konflikt na Ukrajině, který trvá již více než měsíc.


Maturanti zanedlouho usednou k didaktickým testům, které tvoří společnou státní část maturitní zkoušky. Podle průzkumu České středoškolské unie se však většina maturantů na maturitu necítí dostatečně připravena. Navýšení časové dotace na konání didaktických testů, jediná úprava maturitní zkoušky v letošním roce, podle nich není dostatečné a adekvátní. Navýšení se dle vyhlášky Ministerstva školství týká didaktického testu z anglického jazyka a českého jazyka o 10 minut, dále didaktického testu z matematiky o 15 minut. Maturantům však chybí více než rok prezenčního studia, o který byli ochuzeni distanční výukou a pandemickou situací způsobenou onemocněním COVID-19.


Současná situace spojená s válečným konfliktem na Ukrajině studentům také příliš neprospívá. Ta se dle studentů negativně projevuje zhoršením jejich celkového duševního zdraví a pohody, úpadku motivace ke studiu či zhoršené náladě.


Nevyhnutelné jsou také obavy studentů o jejich budoucnost ve světě, kde za hranicemi zuří válka, úzce spojené také s přijímacími zkouškami na vysoké školy. „Bojím se, že se na svoji maturitu nedokážu dostatečně připravit, protože podobně jako studenti po celé ČR jsem strávila přes rok na distanční výuce. Mimo dohánění vědomostí a přípravy na maturitu musíme také nasbírat dostatečný počet známek na vysvědčení z druhého pololetí. Když k tomu připočteme stres a strach z pandemie, kterou teď vystřídaly podobné emoce, ale vztahující se k válce na Ukrajině, jsou letošní maturanti vystaveni tlaku ze kterého si již teď mnozí z nás odnáší psychické problémy,” zmiňuje současná maturantka klatovského gymnázia Natálie Šebestová.


ČSU apeluje na ředitele škol a učitele, aby při jednotlivých zkouškách byli vůči studentům co nejvíce ohleduplní a vstřícní. Jako ideální řešení dlouhodobých následků pandemie a rychle se vyvíjející doby navrhuje celkovou změnu formy závěrečné zkoušky. Její podobu představí po diskuzi se středoškoláky, učiteli i odborníky v několika následujících měsících pro MŠMT i širokou veřejnost.


„Následky způsobené nedávnou pandemií koronaviru na český vzdělávací systém jsou ideální příležitostí pro opuštění zastaralého konceptu maturitní zkoušky a zamyšlení se nad její novou formou. Formou, která by skutečně ověřovala dovednosti studentů potřebné pro život po střední škole ve světě 21. století, nikoliv století minulého. V ČSU ceníme postupné pokusy o změny profilové části maturitní zkoušky za absolventskou práci, které se v letošním roce dostane testování na několika odborných středních školách v ČR, nicméně doufáme, že se v blízké době dostane změny podoby maturity i na gymnáziích a dalších typech škol,” dodává k celé situaci předseda spolku Ondřej Nováček.
_______________


Česká středoškolská unie je studentský spolek, který od roku 2013 zastupuje a hájí zájmy českých středoškoláků ve vztahu k ministerstvu školství a dalším rozhodovacím činitelům. V současné době zastupuje přes 30 000 středoškolských studentů z více než 100 škol po celé České republice. 

Mezi cíle spolku patří podpora všeobecného vzdělávání, metodické pestrosti ve výuce, inovací ve vzdělávání a zlepšování vzdělávací soustavy jako celku.


0 komentářů: