Místo tělocviku cirkus? Kniha TěloCIRK ukazuje, jak zpestřit výuku tělocviku prvky cirkusové pedagogiky

sobota 10. prosince 2022 ·

Na konci listopadu vydává Cirqueon knihu TěloCIRK cirkusových lektorů, pedagogů a umělců Adama Jarchovského a Katky Klusákové. Kniha s ilustracemi Dorothey Hofmeisterové si klade za cíl inspirovat a motivovat učitele tělesné výchovy k zařazení cirkusového umění do hodin tělesné výchovy. Praktická publikace je výstupem stejnojmenného pilotního projektu, který se zaměřil na propojení cirkusových aktivit v hodinách tělocviku ve čtyřech pražských školách.

 

Adam Jarchovský a Kateřina Klusáková jsou více než deset let lektoři cirkusové pedagogiky, vzdělávají lektory a učitele z celé ČR i ze zahraničí a v loňském roce se spolu s dalšími lektory podíleli na pilotním projektu TěloCIRK, který vnesl cirkus do hodin tělesné výchovy. Výstupem projektu je praktická publikace TěloCIRK: Využití prvků cirkusové pedagogiky v tělesné výchově. „Jelikož se současný trend ve vzdělávání soustředí na variabilitu aktivit, pozitivní prožitek, radost z pohybu a zapojení i méně zdatných jedinců, je cirkusová pedagogika ideálním doplňkem ke sportovně laděným hodinám,“ prozradil Adam Jarchovský.

 

Kniha je exkurzí do cirkusového vzdělávání. Díky společným zkušenostem z hodin tělocviku ve školách přinášejí autoři učitelům nové aktivity a inovativní nástroje pro naplnění současných kurikulárních cílů a žákům zase nabízejí neotřelé motivační impulzy a pohybové výzvy. Cirkusová pedagogika pracuje s rozmanitostí pohybu orientuje se na cíl a proces, nikoliv na výkon, zároveň vytváří kreativně kooperační prostředí bez ohledu na úroveň pohybových schopností.

 

Jádro knihy tvoří zkušenosti autorů a dílčí výsledky pilotního projektu TěloCIRK. Čtenáři se dozví základní teoretické postupy a závěry zahraničních studií. Nedílnou součástí je metodická pasáž, která obsahuje postupy a návody, jak prakticky využít cirkusové umění a zapojit ho do tělesné výchovy. Nejobsáhleji se publikace věnuje dovednostním úrovním jednotlivých disciplín. Ty jsou konstruované podle metodického klíče, který umožní každému učiteli začlenit cirkusové umění do svých hodin.

 

Cirqueon – Centrum pro nový cirkus se dlouhodobě snaží o začlenění cirkusového umění do škol. Prvním významným krokem byla akreditace kurzu Základy cirkusové pedagogiky pro učitele Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v roce 2019. O rok později získal Cirqueon podporu pro projekt Cirkusová pedagogika pro učitele tělesné výchovy na ZŠ a SŠ neboli „TěloCIRK“, který se realizoval v letech 2020–2022. Jeho cílem bylo ověřit potenciál využití cirkusové pedagogiky v rámci českého formálního vzdělávání.

 

Do projektu byla zapojena čtveřice pražských škol: Gymnázium Nad Alejí, Gymnázium Postupická, ZŠ Ohradní a Montessori ZŠ Archa. Během dvou let mělo více než 200 žáků a 9 učitelů tělesné výchovy možnost seznámit se s principy a přístupy cirkusové pedagogiky.

 

Autoři se v knize věnují těmto tématům:

— Teoretické vymezení cirkusové problematiky

— Závěry zahraničních studií

— Metody zapojení cirkusového umění do školní praxe

— Návody a didaktické postupy pro výuku cirkusových disciplín

 

Knihu si můžete stáhnout ZDE, v tištěné podobě bude k dispozici v Cirqueonu.


0 komentářů: