Cyklus Dát škole křídla

úterý 3. ledna 2023 ·

Na základě zájmu z řad veřejnosti město Ostrava připravilo cyklus veřejných debat s názvem „Dát škole křídla“, který obsáhne pět besed k tématu vzdělávání a vyvrcholí v říjnu konferencí Talent City 2023. 


 Město Ostrava má zájem na tom být pojítkem mezi rodiči a možnostmi vzdělávání, které je rodičům a jejich dětem nabízeno. První z debat se uskutečnila již 30. listopadu 2022 od 18 hodin v ostravském Centru PANT. Zájemci mohli diskutovat o alternativním školství a fungování jednotlivých přístupů ve školní praxi s odborníky. Poptávka po inovativním vzdělávání mezi rodiči roste. Zároveň ale někteří přesně neví, jaké jsou mezi těmito mateřskými a základními školami rozdíly.

 

V debatě s Beatou Krejzovou (Waldorf Poruba), Hanou Pernickou (Montessori Ostrava), Petrou Doleželovou (Mezi stromy) a Matějem Frgalou (Erazim Opava) jsme zúčastněným nabídli nejen vodítka, jak jednotlivé vzdělávací typy rozlišovat, ale rovněž jsme se ptali, jak se jednotlivé přístupy projevují ve školní praxi, co vyžadují od vyučujících, rodičů a dětí a co jim za to dávají, jak se vytvářejí a jak žijí jednotlivé školní komunity, a jak alternativní školy fungují v rámci českého vzdělávacího systému. Debatu moderoval Martin Tomášek (Ostravská univerzita). Sál v Centru PANT byl zcela naplněn rodiči, vedením různých typů škol, vysokoškolskými studenty.

 

Debata byla rozdělena na dvě části, v první se představily jednotlivé školy a formy výuky, druhá část byla koncipována formou workshopů. Vznikla čtyři centra, kdy v každém z nich byl přítomen odborník na danou problematiku, publikum z řad veřejnosti se spontánně rozdělilo podle zájmu o jednotlivé inovativní prvky ve výuce. Workshopy byly nastaveny na otevřené otázky a praktické ukázky jednotlivých vzdělávacích pomůcek. Vyústěním debaty byl projevený zájem rodičů o konkrétní typ vzdělávání.

 

Další debata z cyklu „Dát škole křídla“ bude zaměřena na téma zdravého životního stylu dětí. Tento druhý vzdělávací večer proběhne dne 19. ledna 2023, opět v ostravském Centru PANT. V první části debaty se zaměříme na podporu zdravého životního stylu dětí. V posledních letech je u dětí a žáků zaznamenána nižší frekvence pohybových aktivit a s tím spojený vyšší výskyt nadváhy a obezity. Dle údajů Světové zdravotnické organizace (WHO) z roku 2016 trpí až 27,5 % českých dětí nadváhou a 9,7 % dětí obezitou.

 

Jak jsou na tom české děti dnes? Na tuto otázku a spoustu dalších budou odpovídat odborníci doc. Mgr. Steriani Elavsky, Ph.D. (Katedra studií lidského pohybu PdF Ostravské univerzity) s Mgr. Michalem Kalmanem, Ph.D. (Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého). Vystupující budou hovořit také o tom, jak rozdělit zodpovědnost mezi rodinu a školu nebo co udělat pro to, aby se děti naučily chránit si své fyzické i duševní zdraví. Část debaty bude věnována pojmu well-being, který se od roku 2023 začne objevovat v rámcových vzdělávacích programech. Co si ale pod tímto pojmem představit? To vše se dozvíte na tomto vzdělávacím večeru.

 

Debaty v rámci cyklu „Dát škole křídla“ jsou plánovány také na měsíce únor, duben a květen. V únoru se budou zúčastnění zabývat vyhledáváním a podporou talentů už v mateřských školách v rámci debaty s názvem Mikroskop na pískovišti. V dubnu se zaměříme na učení jazyků v rámci besedy Brána jazyků otevřená. Květnová debata nese název Talenty hledané v prachu. Cyklus vyvrcholí mezinárodní konferencí Talent City 2023, která se bude konat ve dnech 4.–5. října 2023 a nabídne mnoho témat a zajímavých hostů na téma talentu a nadání.

 

Více na www.talentova.cz

 

0 komentářů: