Karel Gargulák: Nový projekt PAQ Research

středa 4. ledna 2023 ·

Dali jsme dohromady sérii opatření od skvělých praktiků a praktiček, která – pokud se kvalitně realizují – pomáhají uspět každému dítěti – se znevýhodněním i nadáním – ve městě či regionu. 


Zdroj: Facebook 28.12.2022

 

Vše začalo se Štěpán Kment a Eliška Dvořáková na konci minulého roku, kdy jsme objeli několik lokalit, které svojí skvělou prací a podporou umí výrazně vytáhnout chudé romské a další vyloučené děti z právě z chudoby a umí podpořit jejich úspěch ve vzdělávání a v životě. Vše jsme pak dotáhli domácí dobrou praxí a metodickými materiály, zahraničními zkušenostmi i zpětnou vazbou z terénu i od expertů. Což dal dohromady Ostrý Michal, Adam Kořínek, Matyáš Levinský a další.

 

Takto vznikl nástroj, který může každému, kdo má zájem najít sérii kroků a opatření, které jsou ověřené a skutečně se realizují na mnoha místech v ČR a pomáhají všem dětem.

 

Díky hlavně všem skvělým lidem v Krnově, Ostravě (především na Porubě), Velkých Hamrech, Litvínově, Plzni, Praze, Brně, Trmicích, Odrách a dalších a dalších místech (je jich skutečně hodně).

 

Díky Awen Amenca, Česká školní inspekce – analýzy, data, publikace, Člověk v tísni, Agentura pro sociální začleňování, IQ ROMA SERVIS, Město Ostrava, Národní pedagogický institut, Nová škola o. p. s, Ombudsman, Romodrom a dalším za jejich práci a skvělé metodické materiály.

 

Díky za zpětnou vazbu či konzultace projektu: Dana Moree, Jana Straková, Kateřina Šaldová, Kristýna Studená, Lenka Felcmanová, Lucie Plešková, Lucie Škvaridlová, Martin Tomášek, Vlaďka Pechanová, Ondřej Andrys, Petr Pabian, Roman Matousek, Sylva Sládečková, Tomáš Habart, Tomáš Machalík, Zbyněk Němec, Zuzana Ramajlzová, Lucie Škvaridlová a dalším!

 

Školní systém vědomě odstrkuje chudé romské a další znevýhodněné děti na segregované školy nebo je posílá do speciálních škol a tříd.

 

Náš nový projekt www.desegregace.cz představuje přes čtyřicet ověřených cest, jak situaci změnit. Vše najdete na webu. Tady stručný úvod.

 

Základních škol máme přes 4.200, víc než 260 z nich má alespoň třetinový podíl romských žáků. Diagnózu lehkého mentálního postižení slyší romské děti desetkrát častěji než majorita. Segregace odsuzuje k neúspěchu a tratí na ní celá společnost.

 

Na řadě míst už se desegregace podařila. Vycházíme proto z rozhovorů s úspěšnými obcemi a školami, debat s experty, metodik relevantních institucí i desítek českých a zahraničních studií.

 

Cíl: "Ideální jsou nejvýše čtyři romské děti na třídu a deset až 15 procent vyloučených žáků na školu. Jinak odcházejí děti z elitnějších rodin, které mají obavy, aby vzdělávání jejich potomků nebylo ohroženo," říká Karel Gargulák pro Aktuálně.cz.

 

Na úspěšných místech jsme vysledovali čtyři předpoklady:

1. Přesvědčení o správnosti

2. Koordinace

3. Kapacity

4. Kvalitní ZŠ a MŠ

 

O tom je část "Kroky k desegregaci". Na ni navazuje katalog intervencí.

 

Katalog, nejdůležitější část webu, je zásobárnou opatření a dobré praxe. Intervence jsme rozdělili do pěti základních oblastí. Personální podpora škol, pomoc rodičům či systémová opatření na místní úrovni.

 

Popisujeme obsah intervencí, hlavní odpovědné aktéry, zdroje inspirace i rizika při naplňování změn. Citujeme úspěšná vedení obcí i škol.

 

Příklad: proměna spádových oblastí. Školy musí upravit svou kapacitu, města či obce překreslit spádové oblasti. Vše musí doprovázet komunikace s majoritou i minoritou, bez níž přetrvává tendence vyhledávat etnicky homogenní školy. Inspirace i úskalí máme v katalogu.

 

Katalog má sloužit hlavně starostům, radním, vedoucím úředníkům, vedení škol a organizacím sociálních služeb. Nástroj budeme rozvíjet a doplňovat úspěšné intervence. Zpětnou vazbu jako vždy oceníme. Obracejte se hlavně na Karel Gargulák. Díky!


0 komentářů: