Anna Brzybohatá: Ve školkách je to samá p*del a facka. Agresivní chování mezi malými dětmi je na rekordních číslech

čtvrtek 23. února 2023 ·

Rozbité hračky, napadání vrstevníků, ať už slovně nebo fyzicky, či šikana. Každá osmá školka má aktuálně problém s agresivními dětmi. Což je nejvíce za poslední roky, kdy chování předškoláků sleduje Česká školní inspekce. Oproti předešlému školnímu roku je tak vidět nárůst ve většině typů rizikového chování, jak ukazují nová data inspekce, která dělala průzkum na více než 700 mateřských školách.


Zdroj: Hospodářské noviny 17. 2. 2023

 

„Ve školce je jeden věčně vzteklý chlapec. A není to takový ten nesouhlas, který občas má i náš Matyáš, když se mu zrovna nechce poslouchat, ale vztek. Když ho rodiče přivádějí, má někdy výbuchy, když ho vyzvedávají, mlátí kolem sebe, že se nechce oblékat. Ve třídě třeba bere dětem hračky a učitelky s ním mají plné ruce práce,“ popisuje Lenka Pokorná, která se pro syna snažila najít místo jinde, ale bylo plno. „Moc se mi nechce, aby s ním chodil do školy, takže uvažujeme o odkladu nebo jiné základce,“ dodává.

 

Agresivní chování u dětí ve školce je podle školní inspekce nejvyšší za posledních sedm let, kdy problematiku pravidelně hodnotí. „V 90 mateřských školách došlo k nějakému projevu agresivního či násilného chování dětí, případně k ublížení na zdraví,“ říká ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal. Takové chování se tedy objevilo ve 12,5 procenta mateřinek, meziročně je to tedy nárůst zhruba o tři procentní body.

 

U 5,2 procenta školek děti rozbily vybavení, což z celkového počtu navštívených předškolních zařízení představuje zhruba 37 z nich. Pro představu – ve srovnání s loňským školním rokem mělo rozbité vybavení 2,3 procenta školek.

 

Učitelé oslovení HN uvádějí, že nárůst nevhodného chování souvisí s tím, jak jsou děti v posledních letech stále více zahleděné do sebe a sobecké. Podle pedagogů mají děti problémy dělit se o věci nebo řešit konflikty mezi sebou. Markéta Pospíšilová z mateřské školy na Brněnsku také upozorňuje, že daleko více slyší mezi dětmi například sprostá slova, která se donedávna ostýchaly říkat nahlas.

 

„Vulgarismy se objevují stále častěji. Což pravděpodobně vychází z nynější doby i toho, jak se rodiče vyjadřují doma. Děti vždycky přebíraly slovní zásobu, ale když dříve sprostá slova slyšely, věděly, že je nemají používat, a měly určitou stopku. Teď jsou pro ně některé vulgarity běžné. Zřejmě je rodiče a následně i děti považují za akceptovatelná.“ Jde například o slova jako vůl či p*del.

 

Pospíšilová pracuje ve školce přes 15 let a všímá si, že se chování dětí proměnilo. Dříve byly problémy sporadické, nyní je ve třídě i několik dětí, které mají trable s vyjadřováním či rozpoznáváním toho, co smí a nesmí.

 

„Je to daleko více ‚já, já, já‘. Před několika lety děti jasně chápaly, že je rozdíl mezi ‚co chci‘ a ‚co můžu‘. Teď je to ‚co chci, tak můžu‘. Drtivá většina rozdíl zná, ale přibývá těch, kterým se pojmy slévají,“ vysvětluje učitelka.

 

Podle ní situaci neprospěla ani dlouhá doba odloučení dětí z kolektivu během pandemie. „Bylo to náročné období úplně pro všechny, a pokud jsou třeba tříleté děti izolované od vrstevníků, podepíše se to na nich. Člověk je sociální tvor, potřebuje společnost a interakci v ní.“

 

Důvodů, proč agresivity u dětí ve školce přibývá, je podle šetření České školní inspekce několik. Vedle toho, že rodiče mají na své ratolesti méně času kvůli práci, je to také větší dostupností technologií a sledováním pořadů, které jsou pro malé děti nevhodné. Ve většině rodin jsou nyní běžné tablety, telefony či počítače, odkud se dítě může proklikat téměř kamkoli.

 

„Pár let zpátky měli telefon třeťáci, dneska ho mají už moji předškoláci. Dostupnost nefiltrovaného, a tím pádem občas i nevhodného obsahu je daleko větší. Nyní je mnohem snadnější dostat se k tomu, co by děti neměly ve svém věku vidět,“ popisuje zástupce ředitele jinočanské školky Daniel Stejskal, který učí už osm let.

 

Když telefon či tablet děti samy nemají, mohou ho vzít starším sourozencům či rodičům. „Pokud je pak dostatečně neohlídají, za chvíli se na Netflixu dostanou k pořadům, jako je Hra na oliheň, což ze zkušenosti ze školky vím, že se může stát,“ upozorňuje na korejský seriál, na který by kvůli násilným scénám měli koukat diváci od 16 let výš.

 

Řešením problémů s agresivními dětmi je podle šéfa inspekce Zatloukala především prevence. Ve školkách mají učitelé dětem vštípit zásady bezpečného chování, mít k nim vstřícný a empatický přístup. Neřešené problémy se totiž mohou nabalovat dál do základních škol, kde šikany neubývá. Na což reagují i české školy, které postupně zavádí ověřené metody ze zahraničí.

 

0 komentářů: