Zelení vyzývají vládu: Postavte dočasné střední školy pro studenty ze silných ročníků!

sobota 17. června 2023 ·

Výjimečná situace si žádá výjimečné kroky – podobně jako za covidu. Tehdy vláda ve spolupráci s armádou zřídila v Letňanech polní nemocnici s kapacitou 500 lůžek. Nyní má tři měsíce na to, aby zřídila v Praze a jiných vhodných místech „polní střední školy“. Ty umožní studovat části mladých lidí, které kolaps kapacity středních škol vytlačí z dalšího studia.


Proč je situace krizová?

 

Zatímco ve vyspělých evropských zemích se podporuje všeobecné vzdělávání, které má největší šanci lidi připravit na měnící se trh práce i život jako takový, u nás stále panuje představa, že dobré vzdělání má být jen pro elitu.

 

Škody, které to společnosti do budoucna přináší, jsou nevyčíslitelné. Nehledě na to, že letos je problém se dostat i na jakékoli střední školy a reálné hrozí, že stovky mladých lidí budou muset studium v důležitém věku přerušit. Proto musí vláda jednat.

 

Zákon rychlý postup umožňuje

 

Přestože jsou za střední školy zodpovědné kraje, ministerstvo školství může ve „výjimečných případech hodných zvláštního zřetele zřizovat i jiné školy“. Co jiného je hodno zvláštního zřetele, než kolaps kapacit středních škol v Praze, Středočeském kraji i jinde?

 

Stejně tak je možné urychlit zápis do rejstříku škol v případě hodném zvláštního zřetele, vyhlásit dodatečné přijímačky a další administrativní úkony.

 

Najít vhodné prostory (ideálně ne všechny na jednom místě) může být komplikované, ale to bylo i za covidu nebo při hledání ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny. V případě nedostatku prostor je možné dočasně využít zkušenosti z distančního online vzdělávání a část odučit touto formou, případně vybudovat urychleně modulární kontejnerové či jiné rychle realizovatelné stavby.

 

Největší problém bude s učitelským personálem. Zde by se měl stát pokusit získat pro tento projekt zejména ty, co aktuálně ve školství nepůsobí, a asi to nebude možné jinak, než speciálním příplatkem. Pro mnohé by to ale mohlo představovat velmi zajímavou výzvu, být u takto speciální akce.

 

Pokud bychom zvažovali například 500 míst, je třeba sehnat cca 50 učitelů a učitelek. Věci týkající se provozu nebo méně důležitých částí výuky – jídelny, tělocvičny atd., řešitelné jsou, jde jen o náklady.

 

Během prvního roku provozu pak může ministerstvo řešit pokračování těchto studentů v méně provizorních podmínkách – ať už hledáním kapacit v existujících školách, budováním celých nových kapacit škol z modulárních kontejnerů (takových už v Česku několik je v podobě mateřských nebo základních škol), nebo pro část studentů najít alespoň na část středoškolského studia možnost studovat v zahraničí.

 

Polní covidová nemocnice v Letňanech se nakonec nevyužila. Bylo ale dobře, že ji stát jako záchranu kolabujících nemocnic měl. “Polní střední škola” využita bude určitě, to víme díky množství studentů, na které se nedostalo, už dnes.

 

Vyzýváme tímto vládu a Ministerstvo školství k bezodkladnému zahájení potřebných kroků, které zajistí, že tito mladí lidé nebudou hozeni přes palubu


Podepište také výzvu na www.polnigymnazium.cz

 

 

Otázky a odpovědi k tématu

 

Kdo by na takové škole učil?

 

Vláda takové lidi musí najít a zaplatit. Jsme přesvědčeni, že v případě dostatečného ohodnocení, které je pro krizovou situaci na místě, se do školství mohou vrátit učitelé a učitelky, kteří nyní pracují jinde.

 

Mluvíte o celé kontejnerové škole nebo o přístavbách ke stávajícím školám?

 

Záleží na konkrétních možnostech, někde má smysl přístavba či využití stávajícího objektu, ale pokud se ukáže že to není možné, tak by měla smysl celá škola.

 

Kde by to mělo podle vás být? Nedávalo by smysl rozvíjet infastrukturu ve Středočeském kraji, když odtamtud se rekrutuje zvýšená poptávka?

 

Píšeme, že by se měla situace řešit v Praze a na jiných vhodných místech. Vláda, Praha a příslušné kraje by hledání vhodných míst měly provádět dohromady, a je možné, že se ukážou vhodné varianty mimo Prahu.

 

Co na to hygiena a další úřední podmínky?

 

Vláda slíbila, že pro tuto krizovou situaci bude revidovat hygienické požadavky, což by mělo smysl pro náhradní provizorní prostory. Standardní kontejnerové školy již existují, takže v tomto nemůže být problém.

 

Je to řešení na rok nebo na delší dobu?

 

To záleží na vládě, ale určitě je potřeba v tomto být flexibilní. Poptávka po středním školství nadále bude stoupat a kontejnerové budovy se staví nejrychleji. Nesmíme zapomínat, že za rok bude nejen opět velká poptávka nových absolventů základních škol, ale změnit školu se bude snažit mnoho neúspěšných studentů z letošních přijímaček.

 

Co by to bylo za typ střední školy? Gymnázium?

 

V zásadě by mělo jít o gymnázium nebo všeobecné lyceum, protože největší poptávka je po všeobecném vzdělávání.

 

Poznámka redakce: Musíme reagovat na "Pokud bychom zvažovali například 500 míst, je třeba sehnat cca 50 učitelů a učitelek." Výpovědní lhůta je u nás dva měsíce. Takže učitele seženeme jen velmi obtížně. Jednodušší je zavedení distanční a hybridní formy studia.


Převzato ze Zeleni.cz pod licencí Creative Commons Uveďte autora 3.0.

 

0 komentářů: