Nové pojetí vzdělávání: Summit Yidanovy ceny 2023 představuje inovativní nápady, které podněcují změny

středa 13. prosince 2023 ·

Globální filantropická nadace Yidan Prize Foundation, která stojí za nejvyšším světovým oceněním v oblasti vzdělávání, uspořádala 4. prosince v Hongkongu očekávanou konferenci Yidan Prize Summit (Summit Yidanovy ceny) s podtitulem „Nápady, které podněcují změny: vše o řešení pro pokrok vzdělávání".


Zdroj: Protext. PR servis České tiskové kanceláře. Hongkong (Čína) 8. prosince 2023 (PROTEXT/PRNewswire)

 

V rychle se měnícím světě se stalo životně důležitým vybavit všechny studenty dovednostmi tvůrčího a kritického myšlení, které jim umožní stát se všestranně rozvinutými globálními občany. Odborníci na vzdělávání, tvůrci politik a filantropické nadace se proto sešli na summitu Yidanovy ceny 2023, aby zde společně diskutovali o tom, jak lépe vycházet vstříc potřebám dnešních žáků, a zabývali se v teorii i praxi inovativními nápady s potenciálem rozšířit přístup ke kvalitnímu vzdělávání.

 

Hosty z celého světa přivítal zakladatel Yidanovy ceny Dr. Charles Chen Yidan, který zároveň připomněl, že nápady mají moc podnítit změny. „Vizionářští pedagogové, kteří jsou tu dnes s námi, pevně věří v transformační sílu myšlenek. Jejich společná vize pomáhá společnosti pochopit, že všichni studenti mohou a musí uspět. Vyzývají nás, abychom přehodnotili své představy o dobrých třídách a dobrých vyučovacích postupech. Ukazují nám, že dobré vzdělání může být dostupné všem. Jejich činy neustále mění podobu vzdělávání a znovu upevňují jejich oddanost těmto myšlenkám."

 

Summit zahájil svou přednáškou o potřebě obnovení investic a inovací ve vzdělávání vedoucí úřadu místního koordinátora OSN v Číně Joe Colombano. V přednášce se zamyslel se nad pojetím toho, co dnes znamená kvalita vzdělávání, a nadnesl podnětné otázky, které připravily půdu pro další diskuse. Zdůraznil, že vzdělávání musí držet krok s měnícími se potřebami ekonomiky, přičemž podtrhl jeho širší cíle, přesahující pouhou přípravu na zaměstnání – tedy koncepci vzdělávání jako prostředku, který umožňuje všem žákům naplno rozvinout svůj potenciál. Colombano dále připomněl, že kvalitní vzdělávání je mnohem více než jen jeden z cílů udržitelného rozvoje (SDGs) – je katalyzátorem dosažení všech 17 SDGs.

 

V prvním panelu se k odborníkům na vzdělávání z The University of Hong Kong připojila profesorka Michelene (Micki) Chiová, laureátka Yidanovy ceny za výzkum v oblasti vzdělávání pro rok 2023, profesor regent a držitelka ocenění fondu Dorothy Brayové, profesorka přírodních věd na Mary Lou Fulton Teachers College při Arizonské státní univerzitě (Arizona State University). Tématem byla Mickiina teorie kognitivního zapojení ICAP (Interactive, Constructive, Active, Passive – interaktivní, konstruktivní, aktivní, pasivní), která poskytuje učitelům osvědčený rámec pro usnadnění účinného zapojení studentů do výuky a pomáhá zlepšovat výukové metody od mateřské školy až po postsekundární vzdělávání i dále. Panelisté, jejichž diskusi moderoval ředitel pro partnerství nadace Yidan Prize Foundation dr. Christopher Thomas, hovořili o tom, jak interaktivní, konstruktivní a aktivní výukové aktivity rozvíjejí samostatnost studentů a podporují spolupráci.

 

Ve druhém panelu diskutovala výkonná ředitelka International Education Funders Group (IEFG) dr. Laura Savageová s vedoucími osobnostmi, které úspěšně iniciují společenské změny pro širší přístup studentů k transformační síle vzdělávání. Členky Yidanovy rady osobností, Dr. Rukmini Banerjiová, Vicky Colbertová a Wendy Koppová, reflektovaly své společné zkušenosti s urychlováním systémových změn díky využití vlivu sdílené mise a kolektivního – ale i místně zakotveného – vedení. Diskuse se věnovala také důležitosti základů vzdělávání, silných partnerských vztahů s vládou a občanskou společností či tomu, jak se každý od rodičů až po vysokoškolské studenty může stát nositelem změny.

 

Odpoledne se summit zabýval tím, jak mohou inovativní modely vysokoškolského vzdělávání prolomit bariéry v dostupnosti a cenové dosažitelnosti vzdělání. Laureát Yidanovy ceny za rozvoj vzdělávání pro rok 2023 Shai Reshef, rektor a zakladatel Lidové univerzity (University of the People), diskutoval s profesorem Arthurem Levinem, emeritním rektorem Teachers College na Kolumbijské univerzitě, o tom, jak zajistit, aby vysokoškolské vzdělávání udrželo krok s měnící se globální a digitální znalostní ekonomikou. Shai promluvil např. o tom, jak je důležité využít potenciál online technologií s otevřeným zdrojovým kódem pro zajištění přístupu ke kvalitnímu vysokoškolskému vzdělání každému způsobilému studentovi.

 

Na posledním zasedání dne diskutovaly držitelky Yidanovy ceny za rozvoj vzdělávání pro rok 2020 Lucy Lakeová a Angeline Murimirwa, generální ředitelka společnosti Idara-e-Taleem-o-Aagah, Baela Raza Jamilová, a bývalá ředitelka Světové banky pro globální vzdělávání Ruth Kagiaová o radikální inkluzi ve vzdělávání. Panelistky hovořily o tom, že klíčem k prosazení změn ve vzdělávání a prostřednictvím vzdělávání je postavit při tvorbě politik do středu zájmu nejvíce marginalizované a zranitelné osoby. Poznamenaly také, že radikální inkluze je odvážná a nesmlouvavá: vzdělávání a ochranu musí dostat každý student bez rozdílu. Neoddiskutovatelnou podmínkou jsou v tomto procesu intersekcionalita a spolupráce tvůrců politik s výzkumníky a odborníky z oblasti vzdělávání.

 

 

Ocenění laureátů Yidanovy ceny za rok 2023

 

Dne 3. prosince byla v rámci slavnostního večera Yidanovy ceny oficiálně předána Yidanova cena za výzkum v oblasti vzdělávání pro rok 2023 profesorce Michelene Chiové a cena za rozvoj vzdělávání pro rok 2023 Shaiovi Reshefovi. Tato ocenění představují uznání oběma odborníkům za jejich vynikající práci při vytváření příležitostí k realizaci vlastního potenciálu pro studenty. Oba laureáti se zároveň připojili ke globální komunitě nositelů změn ve vzdělávání Nadace Yidan Prize Foundation a Yidanově radě osobností (Yidan Council of Luminaries).

 

 

Nominujte nositele změn ve vzdělávání na Yidanovu cenu za rok 2024

 

Nominace na Yidanovu cenu lze podávat do 31. března 2024. Chcete-li se dozvědět více, případně sami nominovat transformativní osobnosti z oblasti vzdělávání, navštivte webové stránky Yidanovy ceny.

 

 

 

 

_____________________

 

O nadaci Yidan Prize Foundation: Yidan Prize Foundation je globální filantropická nadace, jejímž posláním je vytvářet lepší svět pomocí vzdělávání. Prostřednictvím Yidanovy ceny a sítě inovátorů podporuje nadace myšlenky a postupy v oblasti vzdělávání – konkrétně takové, které mohou pozitivně změnit životy a společnost.

 

Yidanova cena je ocenění za inkluzivní vzdělávání, jež je udělováno jednotlivcům nebo týmům, kteří významným způsobem po teoretické nebo praktické stránce přispěli ke zlepšování vzdělávání.

 

 

 

0 komentářů: