Kristýna Matějková: Žáci nemají ve školách oporu, ukázal průzkum. Stát chce, aby se v hodinách věnovali péči o psychiku

pondělí 22. ledna 2024 ·

Duševní zdraví českých žáků je v žalostném stavu. Průzkumy ukazují, že více než třetina dětí žije ve středně těžké až těžké depresi. Ve srovnání se zahraničím si také méně věří a nemají tak dobrý vztah s učiteli. Ministerstvo školství plánuje, že by se do rozvoje jejich duševní odolnosti měli zapojit samotní pedagogové, a to už od prvního ročníku základní školy.

 

Zdroj: Hospodářské noviny 18. 1. 2024

 

Součástí výuky by se měla stát témata jako práce s emocemi nebo zvládání stresu. Možnou podobu takového vzdělávání nabízí projekt neziskové organizace Society for All (SOFA), která se věnuje duševnímu zdraví a inkluzi ve školství. Ta připravila příručky pro učitele, v nichž jim vysvětluje, jak s žáky pracovat z hlediska takzvaného wellbeingu a lépe spolupracovat s rodiči. Nabízí také soubor cvičení a aktivit, které s nimi můžou vyzkoušet.

 

Učitelé totiž doposud nebyli českým žákům dostatečnou oporou. Ukázaly to výsledky posledního mezinárodního testování PISA, jehož součástí bylo nově také zhodnocení vztahu mezi žáky a učiteli. Vnímání pedagogů je v mezinárodním srovnání pod průměrem. Například s výrokem, že si učitelé ve škole dotyčného váží, souhlasilo jen 63 procent českých žáků. Tento údaj je tak téměř o 20 procentních bodů pod průměrem zemí OECD.

 

Česká školní inspekce podle své zástupkyně Dany Pražákové dostává od žáků podněty i na ponižování ze strany učitelů. Inspektoři ale podle ní nikdy nebyli takového jednání svědky, když školu navštívili. Věří, že učitelé jsou na práci s duševním zdravím žáků připraveni i nyní.

 

Lepší práce s psychikou by podle ní nicméně mohla vést k celkovému zlepšení studijních výsledků. Podle zmíněného mezinárodního testování dosáhli čeští žáci nejhorších výsledků od roku 2003, kdy se s testováním začalo. Zhoršili se nejvíce v matematice.

 

„Žáci si teprve hledají cestu ke spolužákům i k sobě samotným. Měli by vědět, jak si říct o pomoc,“ říká Anna Hrubá, která je třídní učitelkou druháků ze Základní školy Kbely. Ta byla jednou ze škol, kde učitelé poslední rok ze zmíněných pokynů vycházeli. Podle Hrubé byla práce na cvičeních časově náročná, ale vyplatila se. Její žáci nyní i přes velmi nízký věk dokážou velmi dobře popsat své emoce.

 

Podle příruček SOFA si žáci základních škol můžou vyzkoušet nakreslit své momentální emoce nebo na konkrétních scénářích natrénují, koho by v jakých situacích měli požádat o pomoc. U středoškoláků se klade důraz na jejich osobnostní rozvoj, třeba aby dokázali sebevědomě jednat s lidmi.

 

Organizace nyní tuto metodiku nabízí zájemcům z řad škol. A snaží se nyní domluvit na podpoře s ministerstvem školství. Podle mluvčí úřadu Terezy Fojtové je zlepšování duševního zdraví žáků v tuto chvíli prioritou.

 

Metodiku organizace původně převzala z Austrálie, ale přepracovala ji pro české prostředí tak, aby odpovídala právě připravovaným vzdělávacím programům, na nichž pracují odborníci z ministerstva školství a Národního pedagogického institutu. Vzdělávání o takzvaném wellbeingu má být součástí nové verze těchto dokumentů, které rámcově určují výuku všech škol. 

 

V tuto chvíli mají jejich první hrubou verzi. Tu finální by měly školy začít zavádět od školního roku 2027/2028. Podle Markéty Pastorové z pedagogického institutu by se témata duševní odolnosti měla objevit v rámci předmětů, které se zabývají osobnostní, etickou či kariérní výchovou.

 

0 komentářů: