Gabriela Vávrovská: Hravé pohybovky. Kniha plná kreativních her pro děti, které spojují vzdělání s radostí z pohybu

sobota 24. února 2024 ·

V on-line nakladatelství Pointa vyšla nedávno kniha Hravé pohybovky, která je souborem pohybových her pro děti zaměřených na různé oblasti rozvoje dítěte, které vás provedou vybranými tématy v průběhu celého školního roku.

 

Soubor her zaměřených na různé oblasti rozvoje dítěte. Zejména na kooperaci, prosociální cítění, rozvoj pohybových dovedností a schopností, které se mimo jiné prolínají i s rozvojem pozornosti, prostorovou orientací či smyslem pro rytmus. Mnohé hry povzbuzují děti k tvořivosti a k zpřesňování jejich postřehu. Hry jsou navíc rozděleny podle témat a ročních období a lze je zařadit v mateřské škole do třídního vzdělávacího programu (TVP).

 

Čtenáři zde najdou témata jako papírový drak, zimní sporty, karneval, jarní květiny nebo se podívají do říše včel. Jednotlivá témata obsahují několik různých pohybových her, které děti seznámí s vybraným tématem a při hraní tak proniknou do jeho podstaty. A nejenže si rozvíjejí základní pohybové dovednosti a pohybové vlastnosti, ale také se vzdělávají a aktivně se zapojí do řešení aktuálního tématu.

 

Kniha je určena především pro učitelky mateřských škol a děti ve věku od tří do šesti let. Líbit se bude i rodičům, kteří mají aktivní děti, ale i táborovým vedoucím. Jednoduše všem, jež nějakým způsobem vzdělávají děti v tomto věku. A také pro všechny, kteří mají rádi pohyb spojený se vzděláním.

 

Knihu Hravé pohybovky i spoustu dalších titulů je možné objednat na e-shopu Pointy a ve všech tradičních knihkupectvích nebo na e-shopech.

 

0 komentářů: