Svaz měst a obcí ČR nesouhlasí s předloženou redukcí peněžních prostředků pro regionální školství

středa 14. února 2024 ·

V reakci na aktuálně zveřejněné informace o financování regionálního školství důrazně apelujeme na vládu, aby přehodnotila navržené škrty.


Zdroj: www.smocr.cz 12. 2. 2024

 

Předložený plán financování regionálního školství se opírá o redukci tzv. neobsazených míst nepedagogických pracovníků. SMO ČR dlouhodobě na jednáních s MŠMT upozorňoval, že problém je daleko složitější a přímo neobsazená místa nepedagogických pracovníků mají v rozpočtech škol svou roli. Vzhledem k nastavení financování škol, jako celku a zejména výše platů pedagogických i nepedagogických pracovníků představují státem financované, byť oficiálně neobsazené, pozice často jeden z mála zdrojů škol pro dofinancování ostatních zejm. personálních nákladů.

 

Představa, že omezením financování nepedagogů o neobsazená místa tedy nedojde k dopadům na zaměstnance školy je lichá. Celý problém má komplexní charakter a rozpočtová opatření musejí jít ruku v ruce s adekvátními systémovými opatřeními; tedy v případě, že nechceme rezignovat na aspirace o moderní, funkční školy 21. stol. V tomto duchu tedy vyzýváme vládu, aby v souladu se svými prohlášeními znovu zvážila reálné dopady na fungování škol a zajistila, že nedojde k negativním dopadům zejm. na úvazky zaměstnanců.

 

Pracujme na tom, aby školství bylo skutečně výkladní skříní naší země, nikoliv trpěným otloukánkem.

 

Mgr. Tomáš Sobota, legislativní a právní sekce SMO ČR

 

 

0 komentářů: