Vladimír Barák: Kreativita, vůdčí schopnosti a inteligence. To budou klíčové dovednosti v éře AI

středa 13. března 2024 ·

Trh práce se mění a reaguje na extrémně rychlý rozvoj umělé inteligence. Zatímco starší generace se s generativní AI pomalu učí zacházet, pro ty nejmladší bude naprostou samozřejmostí.

 

Zdroj: Týdeník Hrot24, 4. 3. 2024

 

Spuštění umělé inteligence ChatGPT v listopadu 2022 bylo podle řady odborníků mezníkem technologického pokroku, který svým významem odpovídá vynálezu prvního osobního počítače, internetu či sociálních sítí. Někteří vizionáři jdou v hodnocení ještě dál: AI je prý doslova další průmyslovou a společenskou revolucí. Jenže, jak uvádí mezinárodní poradenská firma McKinsey, zatímco předchozí průmyslové revoluce ovlivnily zejména dělnické profese, AI revolučně změní i ty vyznačující se spíše vzdělanými pracovníky. „Generativní AI převrací scénář. Právě v odbornějších činnostech lze očekávat větší dopad,“ píše McKinsey.

 

Využití AI je například pro vědce nebo odborníky ve zdravotnictví k dispozici již delší dobu. Spuštění generativní AI pro masy v podobě chatbotů, kdy prvenství si připsal ChatGPT od společnosti OpenAI, je však něco trochu jiného. Prvních sto milionů uživatelů si chatbot připsal za pouhé dva měsíce provozu, od té doby neustále roste.

 

 

Další generační propast

 

Jak informuje televize CNBC, potenciál AI rozhodně nekončí u generování esejí do školy či při tvorbě životopisu pro zaměstnavatele. Díky dalším funkcionalitám, jako je tvorba obrázků, úprava fotek a nově dokonce tvorba videí bez živých herců jsou možnosti tak široké, že některé profese mohou zcela zaniknout.

 

U spousty činností pak dojde k omezení stereotypní práce a ušetřený čas bude možné věnovat skutečně kreativní činnosti. Pokud budou chtít lidé držet krok s měnícím se trhem práce, ovládání AI pro ně bude muset být naprostou samozřejmostí.

 

To bude přirozenější pro mladé lidi, kteří s AI přicházejí do styku již „odmala“. Pro lidi, pro něž bude používání ChatGPT a dalších velkých jazykových modelů tak běžné, jako je dnes pro starší generaci práce s Googlem nebo kancelářskými programy od Microsoftu.

 

 

Hlavní bude komunikace

 

Z průzkumu, který každý měsíc provádí poradenská firma Oliver Wyman vyplynulo, že zaměstnavatelé již dnes upřednostňují určité dovednosti, které mají souvislost s využíváním AI. Obecně jde o to, aby pracovníci měli aktuální informace a dokázali pružně reagovat na novinky v branži.

 

Pět dovedností, které do budoucna mají pomoci držet krok s měnícím se prostředím, jsou tyto: analytické myšlení, kreativní myšlení, schopnost vést a ovlivňovat ostatní, znalost práce s AI a big data, zvídavost a celoživotní vzdělávání.

 

Proč zrovna tato pětice? Důvod je jednoduchý. Právě tyto dovednosti a schopnosti generativní umělá inteligence velmi pravděpodobně hned tak nenahradí. Bude proto zásadní, aby je lidé více využívali. Času by na to měli mít dost – umělá inteligence by je měla zbavit stereotypních činností.

 

Z analýzy vyplývá, že firmy by měly věnovat pozornost dalšímu vzdělávání svých pracovníků, nikoli pouze spoléhat na formální vzdělávání v rámci škol.

 

Dnešní děti a dospívající budou brát práci s AI jako něco naprosto samozřejmého. Těm starším nezbývá než se pokud možno rychle přizpůsobit. „Adaptabilita, kreativita, sociální vliv a zvídavost se stanou důležitějšími než kdy jindy,“ uvádí se v analýze. Imunní vůči AI nebude zřejmě žádné odvětví.

 

0 komentářů: