Markéta Hronová: Školy musely mezi žáky losovat. Nová pravidla pro rozřazování dětí u přijímaček některé ředitele překvapila

středa 15. května 2024 ·

Letos poprvé rozřazoval žáky v přijímacím řízení na střední školy algoritmus. Kvůli tomu, aby s výsledky mohl pracovat stroj, nikdo nemohl skončit na stejném místě. Mezi uchazeči, kteří na dané škole získali stejný počet bodů, se proto muselo losovat. Týkalo se to zejména škol, které nenastavily dostatečně podrobná dodatečná kritéria. V některých případech tak hrozí, že se kvůli losu žák na vybranou školu nedostane. Kam byl kdo skutečně přijat, se žáci oficiálně dozvědí ve středu.

 

Zdroj: Hospodářské noviny 13. 5. 2024

 

Pražské Gymnázium Nad Štolou muselo mezi zájemci o osmileté studium losovat 17 dvojic dětí se stejným počtem získaných bodů. „Další čtyři pak mezi uchazeči o čtyřleté studium a tři dvojice u šestiletého studia. Co vím, tak kolegové losovali docela často,“ popisuje ředitelka školy Renáta Schejbalová. 

 

Rovněž 17 dvojic musel losovat také ředitel pražské Masarykovy střední školy chemické Jiří Zajíček. Pozval k losování uchazeče, kterých se bodová shoda týkala. Vědět dostali 12 hodin předem, protože výsledky musela škola do druhého dne odeslat Cermatu – státní organizaci stojící za systémem přijímaček. „Přišlo asi devět rodičů. Z obálek jsme vyndali registrační čísla a přepsali pořadí,“ popisuje Zajíček. 

 

Pro ředitele je to novinka. Dříve stanovili pořadí a bylo jedno, že se třeba na 20.–22. místě umístili uchazeči se stejným počtem bodů. „Pokud získalo více uchazečů stejný počet bodů u dělicí čáry, vzali se všichni právě proto, aby se nemuselo losovat,“ vysvětluje Zajíček. Většinou přijali žáků i trochu víc, než měli míst, protože teprve po zveřejnění pořadí se uchazeči rozhodovali, na kterou ze dvou škol se přihlásí. Do škol museli doručit zápisový lístek. Ředitelé pak na zbylá místa vypsali druhé kolo.

 

To už nyní neplatí. I kvůli zdlouhavému a pro rodiče i školy zbytečně vysilujícímu průběhu se celý proces zdigitalizoval. Žáci letos nově mohli podat přihlášku elektronicky, a to na tři školy místo dvou. Také museli určit pořadí škol podle toho, kam se chtějí dostat nejvíce. Žáky teď nově rozdělí algoritmus, který by měl být spravedlivější. Nezvýhodňovat ty, kteří vsadili na jistotu v podobě méně žádaného oboru, před těmi, kteří se rozhodli riskovat.

 

A kvůli němu se také muselo losovat. „Algoritmus si neporadí s tím, že mají dva žáci stejný počet bodů. Muselo se stanovit jasné pořadí, aby s ním mohl systém pracovat,“ vysvětluje Zajíček. Podle něj na tom ale zrovna na jeho škole žádný žák netratil, protože uchazeči se stejným počtem bodů se nevyskytovali blízko dělicí čáry. „S celkovým pořadím to nakonec nezamíchalo.“

Školy, které si dodatečná kritéria stanovily opravdu podrobně, losovat nemusely. Například Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše. K prvnímu kritériu, jímž byl celkový součet bodů, přidalo ještě celkový počet bodů z přijímacího testu od Cermatu, body navíc za zkoušku z matematiky, pak za úspěšnost v úlohách z češtiny, které ověřovaly porozumění textu.

 

„A ve dvou případech jsme museli použít ještě poslední kritérium a tím byla úspěšnost při řešení matematických úloh otevřených. Tahle data nám dodal Cermat a my jsme mohli ve všech případech rozhodnout jednoznačně,“ popisuje ředitel školy Jiří Herman, jak se vyhnout losování.

 

Zajíček měl dodatečná kritéria tři a nestačilo to. „Už vymýšlíme, jaká další dvě bychom určili pro příští rok,“ říká. Někde však nestačilo ani sedm dodatečných kritérií. Gymnázium v Brně na Slovanském náměstí muselo i tak v jednom případě z tisícovky losovat. „Myslím, že to mohlo být i příliš jednoduchým testem z matematiky, který nedokázal žáky dobře rozřadit,“ uvedl ředitel Dalibor Kott.

 

Podle ředitele Cermatu Miroslava Krejčího, který celý proces přijímání na střední školy připravoval, vše proběhlo úspěšně a algoritmus bez problémů žáky do škol rozřadil. „Museli jsme je však ještě jednou přepočítávat kvůli školám, které nám nejprve dodaly špatné pořadí žáků.“

 

Už v prvním kole se dostalo více než 90 procent uchazečů, řekl Krejčí serveru iRozhlas.cz. Kolik dětí se dostalo v prvním kole loni, není jasné. „Máme pouze predikce, podle kterých je úspěšných v prvním kole letos víc, a to hlavně díky možnosti napsat si na přihlášku tři školy,“ upřesnil pro HN Krejčí. Jak tomu bylo v jednotlivých krajích a kolik uchazečů se dostalo na školu první, druhé či třetí volby, zveřejní ministerstvo školství ve středu.

 

Definitivní výsledky najdou žáci a jejich rodiče v systému DiPSy, kam nahrávali elektronickou přihlášku, ve středu 15. května. Už nyní se však mohou podívat na opravené jednotné testy z češtiny a matematiky. A někteří rodiče už se začínají ozývat s podezřením na chybnou opravu. 

 

„Dříve se šlo do školy podívat minimum rodičů. Jen včera si testy stáhlo 37 tisíc uchazečů, to je mnohem více očí. Testy opravovali lidé, takže k nějakému pochybení mohlo dojít,“ nepopírá Krejčí.


Pokud někomu z uchazečů přibude bod, může podat odvolání a obrátit se na ředitele školy, aby přezkoumal pořadí. Algoritmus už se znovu spouštět nebude. „Kdyby to byl zrovna bod rozhodující o přijetí, ředitel musí takového uchazeče vzít, třeba i nad rámec kapacity,“ vysvětluje Krejčí.


Ředitelé škol nakonec elektronizaci průběhu přijímacího řízení hodnotí kladně. „Samozřejmě, v průběhu náběhu systému docházelo k problémům, ale celkově ho hodnotím jako pozitivní,“ říká brněnský ředitel Herman. Podle Zajíčka je třeba vzít v úvahu fakt, že systém vznikal v podstatě za pochodu. Ředitel Cermatu jej dělal „na koleni“ s externími IT specialisty, navíc v šibeničním termínu. Na vystavění celého systému měli tři měsíce.

 

 

0 komentářů: