EDUin: Volnější vzdělávací program učitelé nepřijali, nemalá část se jich chce vrátit k jasným osnovám, vychází z veřejných připomínek k RVP

čtvrtek 13. června 2024 ·

Do konce května mohla veřejnost podávat připomínky k chystané revizi toho, co se děti učí a budou učit na základních školách. Ministerstvo školství, potažmo Národní pedagogický institut ČR (NPI), na změnách dělá přes dva roky a už se má blížit ke konci. To, co už má hotové, mohl okomentovat prakticky kdokoliv, ale zájem nebyl vysoký.

 

Zdroj: Beduín 24/2024, 10. 6. 2024,

 

Celkem se do veřejné konzultace podle Národního pedagogického institutu, který revizi připravuje, zapojilo necelých 9 000 pedagogických pracovníků a dalších odborníků z oblasti vzdělávání. Možnosti využili také rodiče. Vzhledem k tomu, že stále neexistuje registr učitelů s přesnými počty pedagogů či ředitelů, budeme pracovat s daty z loňského prosince. Podle ministerstva bylo v prvních třech čtvrtletích roku 2023 zaměstnáno v regionálním školství v přepočtu na celé úvazky téměř 293 tisíc lidí, učitelů z toho bylo 157 tisíc. Pokud budeme pracovat s 9 000 připomínkami celkem, v žádném případě se nedostaneme ani na 10 procent pracovníků ve školství, kteří by revizi připomínkovali. Současně šly ale některé připomínky mimo dotazník, například od organizací, nakladatelů či spolků.

 

Jak píše deník Právo, organizátoři počítali s větší účastí rodičů. Ačkoli Veronika Loosová z Oddělení komunikace s veřejností Národního pedagogického institutu připouští, že je pro rodiče složitější se k některým oblastem vyjadřovat. Vyšší zájem a počet připomínek ale čekali i od učitelů. U těch, kteří názor zaslali, se nestačili divit. 

 

„Trochu nás překvapilo, že je pořád ještě velká část učitelů, která by se určitě ráda vrátila ke klasickým osnovám, kde je jasně určeno, že 30. září se učíte v dějepise tohle a tohle. Pořád ještě nepřijali tu volnost si učební plán nějak designovat. Prostě se jim fungovalo mnohem líp v těch jasných kolonkách,“ řekla Právu Loosová. 

 

Vzhledem k tomu, že volnější rámcový vzdělávací program vyměnil pevné osnovy před 20 lety, není to dobrá zpráva. Učitelé dodnes neumí s volností pracovat a nutně to nemusí být jejich vinou – se zavedením rámcového vzdělávací programu je třeba ruku v ruce počítat s metodickou podporou pro pedagogy. To platilo v roce 2004 a platit to bude i s aktuální schválenou revizí. 

 

Otázkou také je a zřejmě i zůstane, jak konkrétně se veřejnost v rámci připomínek vyjadřovala nebo k čemu nejvíce. Národní pedagogický institut totiž připomínky veřejně k dispozici nedá. „U výstupů z konzultací se relevantními podněty budou zabývat odborní garanti a tvůrci dokumentu, kteří je zohlední při úpravách, a Národní pedagogický institut pak bude vybrané trendy a zásadní statistická zjištění prezentovat v průběhu léta. Jakou to bude formou, nyní není jasné, ale určitá segmentace opakujících se relevantních podnětů, hlavní směry a témata požadovaná ke změně, bude provedena a prezentována,” řekl EDUinu mluvčí institutu Radek Melichar.

 

Fakt, že připomínky jako celek neuvidíme, je škoda a nyní se podle analytičky EDUinu Lucie Slejškové musíme spolehnout na NPI, že představí alespoň hlavní okruhy připomínek. A to ještě před okurkovou sezonou. „Zaznívají občas názory, že nemá cenu se v RVP dál nimrat, protože ‚učitelé si stejně pojedou po svém‘. To jsme pak ale stříleli mimo terč. Naopak si myslím, že záleží na tom, zda bude RVP dobře udělané, aby učitelům stálo za tu námahu předělávat svoje školní vzdělávací programy a měnit výuku. A proto by po zapracování připomínek měly přijít na řadu ještě další konzultace, ne již ve stejné podobě, jako tomu bylo na jaře, ale s vybranými skupinami učitelů, s odbornými institucemi, fakultami,” míní Slejšková s tím, že ministerstvo školství i Národní pedagogický institut by měly společně říct, jak se bude v revizi dále pokračovat. 

 

Pracovníci NPI nyní budou připomínky posuzovat a zapracovávat do finální podoby návrhu revize, kterou na podzim předají ministerstvu školství. V dotazníku bylo také množství otevřených otázek. Národní pedagogický institut je chce analyzovat s tím, že by v průběhu června mohl seznámit veřejnost s dalšími podrobnostmi, které z veřejné konzultace vzešly.

0 komentářů: