MŠMT: Ministr Bek o potřebách českého školství

pondělí 17. června 2024 ·

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláš Bek na konferenci Česko na křižovatce 2 připomněl potřebné změny ve školství. Mezi hlavní výzvy patří revize oborové soustavy středních škol, která se připravuje ve spolupráci se zaměstnavateli a která navazuje na revizí RVP pro předškolní a základní vzdělávání. Úpravy se dotknou i financování vysokých škol, které se musí připravit na příliv populačně silných ročníků. 

 

MŠMT: Ministr Bek o potřebách českého školství

 

Zdroj: MŠMT 12. 6. 2024

 

Revize RVP se dotkne nejen základního vzdělání, ale také středního vzdělávání. MŠMT chystá redukci počtu oborů a posílení kapacit všeobecného vzdělávání. V oblasti vzdělávání, považuji za důležité to, že máme nastavenou velmi dobrou spolupráci se zaměstnavateli při revizi oborové soustavy středních škol, která právě začala. Je nesmírně důležité, abychom po několika dekádách nastavili strukturu oboru a obsah studia tak, aby odpovídala reálným potřebám trhu práce a zároveň šancím absolventů středních škol na další vzdělávání,říká ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláš Bek. Cílem inovace oborové soustavy je vytvořit funkční, prostupnou a trhu práce odpovídající síť oborů středního vzdělávání, která bude současně reflektovat zájem ze strany žáků a jejich rodičů.

 

Od poslední verze RVP nás dělí zhruba 20 let a mezitím se změnil svět kolem nás jak technologicky, například díky nástupu umělé inteligence, tak společensky. Je tedy třeba modernizovat rámcový vzdělávací program a přizpůsobit ho světu, který se za dvě dekády prokazatelně proměnil," doplnil ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláš Bek. Na konci května skončila veřejná konzultace k návrhům revizí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní a základní vzdělávání, do které se zapojilo téměř 9 000 pedagogických pracovníků, odborníků z oblasti vzdělávání, ale i rodičů žáků. 

 

Návrh nové oborové soustavy předloží Národní pedagogický institut a následně k němu bude spuštěna odborná diskuze. Ta už v současné době probíhá k projektu rozšíření a inovace lyceí.

 

Proměnit by se mělo také praktické vyučování u odborných oborů, které by mělo být častěji realizováno přímo na pracovištích zaměstnavatelů. MŠMT v tomto směru připravilo návrh na rozšíření duálního systému vzdělávání v podmínkách ČR. 


Od příštího roku dojde také ke změně financování vysokých škol, kde se očekává vyšší počet absolventů středních škol. V navýšení kapacit VŠ by se měla odrazit i státem definovaná poptávka nejen po absolventech lékařských a zdravotnických oborů, ale i po učitelích a dalších pracovníků ve školství, odborníků pro moderní energetiku a další pro Českou republiku klíčové obory. 


0 komentářů: