Miliarda a 300 milionů na investice do vzdělávání

úterý 8. září 2009 ·

Dotace podpoří budování a rozvoj tréninkových center z programu Školicí střediska i samotné vzdělávací kurzy z globálního grantu Educa. Možná budou zajímat i některé školy.

Jedna miliarda je pro podnikatele a další žadatele připravena v programu Školicí střediska, Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 1. září 2009 výzvu k předkládání žádostí o dotaci. Dalších 300 milionů mohou podnikatelé získat z globálního grantu (GG) Educa. Příjem žádostí z GG Educa právě probíhá, žádosti o dotaci z programu Školicí střediska bude agentura CzechInvest vybírat od listopadu.

Program Školicí střediska, který je součástí Operačního programu Podnikání a inovace, podpoří budování či modernizaci infrastruktury pro vzdělávání. „Možnost získat dotaci mají projekty výstavby, pořízení, rekonstrukce či modernizace vzdělávacích prostor, dále jejich vybavení, zařízení školicími pomůckami, programy nebo předměty, které jsou nezbytné pro zařízení a provoz tréninkového centra (např. žaluzie, kuchyňka aj.),“ vyjmenovává Alexandra Rudyšarová, generální ředitelka pověřená řízením agentury CzechInvest.

Na infrastrukturu pro vzdělávání z programu Školicí střediska je v aktuální druhé výzvě připravena jedna miliarda korun. Žádosti o dotaci mohou agentuře CzechInvest podnikatelé posílat od 1. listopadu 2009 do konce května příštího roku. Na jeden projekt lze získat částku v minimální hodnotě 200 tisíc a maximálně 100 milionů korun. Podpořit lze projekty, které jsou realizovány na území ČR, mimo Hlavního města Prahy.

Globální grant Educa naopak podporuje samotné vzdělávání zaměstnanců – specifické a částečně i obecné. Jako specifické lze označit například školení spojené se zaváděním nových technologií do výroby (např. obsluha nových strojů) nebo vzdělávání s důrazem na přípravu
na konkrétní pracovní pozici. Nelze podpořit jazykové vzdělávání obecného charakteru, školení obecných počítačových dovedností, ani školení tzv. měkkých dovedností, kam patří třeba prezentační dovednosti, komunikační dovednosti, zvládání stresu a podobně.

Maximální výše dotace z globálního grantu je osm milionů korun na jeden projekt. Také zde platí územní omezení na ČR, mimo Prahu. „Příjem žádostí o dotaci z globálního grantu je právě ve své polovině. Od počátku července jsme od podnikatelů obdrželi 46 projektových žádostí v celkové hodnotě přesahující 139 milionů korun, tedy průměrně tři miliony korun na jeden projekt,“ říká Rudyšarová. Příjem žádostí o dotaci z globálního grantu skončí v pravé poledne 30. října 2009.

Program Školicí střediska je součástí Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI). Žádosti o dotace pro své projekty mohou podnikatelé posílat agentuře CzechInvest prostřednictvím online aplikace eAccount, která je nepřetržitě dostupná na adrese www.czechinvest.org/eaccount.

Na adrese www.czechinvest.org/podnikani-a-inovace jsou pak informace nejen o programu Školicí střediska, ale i o dalších programech OPPI.

Dotazy týkající se OPPI odpoví každý všední den od 9 do 13 hodin zelená linka o programech podpory na telefonním čísle 800 800 777, konzultace poskytnou pracovníci regionálních kanceláří agentury CzechInvest, které sídlí v každém krajském městě ČR.

Globální grant EDUCA je součástí Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Žádosti o dotace podnikatelé registrují do elektronického systému Benefit, vytištěný formulář spolu s přílohami následně posílají agentuře CzechInvest. Informace o možnostech podpory z GG Educa je možné najít na internetových stránkách agentury CzechInvest www.czechinvest.org/globalni-grant-educa nebo zasílat na adresu educa@czechinvest.org.


0 komentářů: