Rafaela Drgáčová: Hudební festival České Orffovy společnosti ve Stochově

pátek 18. září 2009 ·

Nový školní rok je již odstartován a tak mohou učitelé hudební výchovy na různých typech škol opět „pomáhat rodičům s výchovou“, jak moudře praví sentence jednoho z jejich svěřenců.


Motto: Do hudební školy chodím proto, aby hudba pomáhala mým rodičům s výchovou. (V. Richter – Perličky ze školních lavic)

Že hudba povznáší ducha a zušlechťuje mysl i srdce, věděli již staří Řekové, kteří položili základy celé hudební teorie a měli tento druh lidské činnosti ve veliké vážnosti.

V našich „moderních časech“ je hudba jakoby všude – možná právě proto je tak obtížné naučit se ji znovu vnímat jako dar a ne jako pouhou kulisu, kterou můžeme dle libosti kdykoliv spustit a kterou je tak těžké vypnout, když se na nás valí z různých koutů.

Hudba má, jako jediná z uměleckých disciplin, i svůj svátek, který, nádherně symbolicky, připadá na den letního slunovratu – 21. června. Poprvé byl Evropský den hudby slaven ve Francii v roce 1985 a od té doby je připomínán v řadě evropských zemích. V ten den by měla hudba znít i na místech, kde se s ní běžně nesetkáváme – v nemocnicích, věznicích, parcích a jiných veřejných prostranstvích, všude tam by měla být přijímána jako radost a osvěžení.

Hudební festival České Orffovy společnosti k Evropskému dni hudby je inspirován právě touto pěknou tradicí a bude se poprvé konat ve Stochově u Kladna (cca 35 km od Prahy směrem na Karlovy Vary) ve dnech 18.–20. června 2010, tzn. v předvečer tohoto pěkného svátku.

Posláním České Orffovy společnosti (ČOS) je navazovat na to nejlepší z odkazu německého skladatele a pedagoga Carla Orffa a jeho předchůdců, spolupracovníků a pokračovatelů, kteří prosazovali umožnění kontaktu s hudbou všem jejich svěřencům bez ohledu na barvu pleti či míru jejich hudebního nadání – jistě i proto se s tímto odkazem ztotožňují pedagogové v Evropě, Americe a Austrálii…

Evropský den hudby je mírou své demokratičnosti přímo stvořen k tomu, aby se hudba zpřístupnila všem – nejen odborně vzdělaným profesionálům, ale také amatérským hráčům a posluchačům – v tomto bodě se aktivity ČOS a význam tohoto svátku hudby prostupují.

Podle záměru pořadatelů (Města Stochova a
ČOS) by v těch dnech mělo celé město ožít hudbou a hudba by měla znít nejen v sálech Domu kultury, ale také na nově zrekonstruovaném stochovském náměstí. Provozovat by ji měli účastníci všech přihlášených souborů, kteří budou pracovat se svými vedoucími i s lektory ČOS v jednotlivých dílnách.

Festival odstartuje „Koncert tónů a barev“ jehož protagonisty budou Olga Volfová (improvizace malby) a Jiří Pazour (klavírní improvizace), zakončen bude v neděli 20. června 2010 ve 14. 00 slavnostním koncertem na náměstí ve Stochově.

Pokud Vás následující řádky zaujaly, a chcete se přidat k radostné oslavě Evropského dne hudby se svým sborem, souborem (či orchestrem) s organizátory prvního hudebního festivalu a Českou Orffovou společností 18.–20. června 2010 ve Stochově, vyhledejte si přihlášku (termín odevzdání – 30. 11. 2009) a bližší informace na webových stránkách společnosti www.orff.cz či na adrese prezidentky a hlavní koordinátorky festivalu, paní Kamily Barochové (hudebniny.barochova@bubakov.net) – jistě bude dobré neotálet příliš s jejich podáním, neboť kapacity sálů Domu kultury, ZUŠ Stochov i ubytování nejsou bezedné.

Jistě mi všichni pedagogičtí kolegové potvrdí, že „pomáhat rodičům s výchovou pomocí hudby“ není jen tak – festival ve Stochově tak může sloužit nejen jako určitá prezentace celoroční školní práce, která se právě rozbíhá, ale také jako možnost inspirace a setkání se s radostnou stránkou hudby, ne vždy ji tak vnímáme my sami a svět kolem nás.
Přijměme ji již teď právě tak a věnujme jí své nejlepší síly, jistě nás odmění pocitem, že jsme je věnovali něčemu, co nás dalece přesahuje a nečekaně proměňuje.

Rafaela Drgáčová, Česká Orffova společnost


0 komentářů: