Marcela Fatrová: Výstava, kterou si nenechte ujít

středa 9. prosince 2009 ·

Zveme vás na výstavu výtvarných prací studentů Osmiletého gymnázia Buďánka, o. p. s. Naši školu založila společnost MENSA ČR a jako jediná v republice se specializuje výhradně na vzdělávání studentů mimořádně nadaných (podmínkou přijetí je IQ nad 130).

To jsou děti, u kterých mentální věk vysoce předbíhá věk fyzický a to s sebou nese problémy, se kterými si jiné školy většinou neví rady. Naši studenti jsou neobyčejně zvídaví, tvořiví a baví je experimentovat. Tomu odpovídá i jejich výtvarná tvorba ľ škola v tomto předmětu nabízí těmto studentům vysoký nadstandard oproti jiným gymnáziím se všeobecným vzdělávacím programem. V rámci hodin a seminářů je zde možno věnovat se grafickému designu, počítačové grafice, dějinám umění, objektové a akční
tvorbě, keramice a práci s hlínou, animovanému filmu, fotografickým technikám aj.

Na výstavě tak budou k vidění vybrané digitální tisky, objekty, volné malby, koláže, kresby a další díla především experimentálního charakteru, která mapují široké spektrum tvorby žáků tohoto gymnázia.

Část výstavy bude prodejní, možná zde najdete i nějaký dárek pro své blízké (např. netradiční "antidepresivní" lampičku z použitých cd).

Vernisáž výstavy proběhne 15. prosince 2009 v 18.30 hodin v prostorách galerie Podkroví (Husova 9, Praha 1). Úvodní slovo pronese kunsthistorik Doc. PhDr. Jiří Kotalík, CSc., vedoucí katedry teorie a dějin umění AVU.

Součástí vernisáže bude i autorské čtení literárních prací některého z našich studentů, které bude pokračovat ve středu 16.12. od 18 do 19 hodin.

Vchod do galerie je ze dvora restaurace Zlatý Dvůr. Výstava potrvá do 20. 12. 2009 a bude otevřena denně od 14 do 18 hodin.

Kontakt:
Mgr. Marcela Fatrová, zástupkyně ředitelky
Osmileté gymnázium Buďánka, o. p. s.
Pod Žvahovem 463
152 00 Praha 5
tel.: 257 328 786
www.budanka.cz


0 komentářů: