Fórum odborníků z praxe, handicapovaných studentů a jejich rodičů

čtvrtek 11. února 2010 ·

V rámci diskuse na semináři v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR nad možnostmi finanční podpory studentům se zdravotním postižením se zjistilo, že jedním z nejtěžších úkolů v tomto směru bude nalézt vhodnou definici handicapovaného studenta. Můžete se také podílet.

Zdroj: ZDE.

Cílem reformního návrhu finanční pomoci studentům je odstranění bariér v přístupu k vysokoškolskému vzdělávání a to nejen bariér ekonomických a sociálních, ale také bariér, se kterými se potýkají handicapovaní studenti. Dne 1. února 2010 se konal pod záštitou místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Lucie Talmanové seminář k problematice handicapovaných studentů, který uspořádal Výbor dobré vůle nadace Olgy Havlové ve spolupráci s hlavním expertním týmem IPn Reforma terciárního vzdělávání.

Cílem semináře bylo představení návrhu reformy finanční pomoci handicapovaným studentům. V rámci diskuse nad možnostmi finanční podpory studentům se zdravotním postižením se zjistilo, že jedním z nejtěžších úkolů v tomto směru bude nalézt vhodnou definici handicapovaného studenta. Na stránkách finanční pomoci studentům proto bylo založeno nezávislé pracovní „Fórum odborníků z praxe, handicapovaných studentů a jejich rodičů“. Sekce je určena pro diskusi o koncepčních změnách v problematice handicapovaných studentů se širokou veřejností prostřednictvím připomínkování předložených návrhů, příprava vlastních návrhů a stanovisek, článků a názorů. Reakce veřejnosti přijímá projektový tým prostřednictvím Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové vdv@vdv.cz nebo na e-mailu: pripominky@reformy-msmt.cz.


Seznam základních tezí

Teze č. 1: Systém finanční pomoci handicapovaným studentům by měl být jednoduchý, přehledný bez výkladových problémů.

Teze č. 2: Monitoring situace přístupu ke studiu zdravotně znevýhodněných by se měl zásadně zkvalitnit.

Teze č. 3: Je nutné mít definici handicapovaného studenta?

Teze č. 4: Je vhodné využít tři stupně invalidity zavedené od 1. ledna 2010 pro přiznávání invalidních důchodů?

Teze č. 5: Do kolika kategorií členit handicapované studenty ve vazbě na finanční a materiální pomoc studentovi a škole?

Formulář a teze v plném znění, se kterými můžete i Vy polemizovat a uvést svůj pohled na dané téma naleznete ZDE.

0 komentářů: