Irena Lhotková: Slučování jako nový jev řízení a vedení školy

úterý 11. května 2010 ·

„Proces slučování dvou škol je pro školy a ředitele novým jevem. Navíc se v něm prolínají obvykle dva protikladné přístupy – zachránit školu, která se dostala do obtíží (často bolestivé personální změny) a zároveň řídit zvětšující se organizaci (integrace zaměstnanců, nová organizační struktura),“ píše autorka.

V úvodu příspěvku je uveden konkrétní případ slučování na dvou pražských školách a poukázáno na způsob řízení a vedení škol oběma řediteli. V další části je popsáno řízení a vedení procesu slučování jako změny, jednotlivé kroky jsou konkretizovány na problematiku dané školy. V závěru je zmíněna problematika zpětné vazby pro ředitele škol a důsledky v případě její absence.

Příspěvek přednesený na 5. ročníku Festivalu vzdělávání dospělých AEDUCA 2009 je uveřejněn v e-Pedagogiu 1/2010, nezávislém odborném časopisu určeném pedagogickým pracovníkům všech typů škol (Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Olomouc).

Příspěvek najdete ZDE.

0 komentářů: