10. 1. 2012 NTKino: Rembrandtova Noční hlídka

pátek 6. ledna 2012 ·

NTKino ve spolupráci s Artcam uvede 10. 1. 2012 film Petera Greenawaye s lektorským úvodem Václava Hájka. Rembrandtova Noční hlídka je fascinující cestou do světa umění šerosvitu a velkých pláten, ve kterém se odráží krutost doby a nebezpečný život geniálního umělce.

Začátek projekce 19.00 hod. / 10. 1. 2012 / v Ballingově sále NTK (Technická 6, Praha 6) / vstupné 60 Kč / 139 min. + lektorský úvod


Synopse

Příběh filmu začíná v roce 1642, kdy je Rembrandt van Rijn (Martin Freeman) již jedním z předních evropských malířů. Doba je zlá. Všude okolo zuří válka, ale jemu se daří více než dobře. Jeho žena Saskie a jeho agent ho ovšem přesvědčí, aby portrétoval skupinu amsterodamských měšťanů, kteří vytvořili jakousi polovojenskou milici jako místo pro své setkávání. Rembradntovi se to příliš nezamlouvá, ale když odhalí, že se za společenstvím skrývají úklady, vražda a pokrytectví, rozhodne se do obrazu ukrýt pravdu a vykreslit své chlebodárce tak, jak si podle něj zaslouží…

Výtvarně velmi upřímný a silný film nás odkazuje nejen na principy Rembrandtova malířského stylu, ale ukazuje ho také jako člověka z masa a kostí, který i přes svou genialitu musí čelit přízemnosti svého okolí. Člověka, jehož práce na Noční hlídce radikálně poznamenala na celý zbytek života.


O filmu

Peter Greenaway se v posledním snímku vrací ke svému starému stylu, jenž se opírá o důmyslnou koncepci, ironický humor a nápaditou autorskou formu, která pod často efektní zápletkou provokativně rozvíjí komplexní pohled na svět.

V Rembrandtově Noční hlídce se Greenaway ptá po různých významech slavné enigmatické malby, především pak propojuje historická fakta z umělcova života s aktem tvorby samotné. Jaký je skrytý význam Noční hlídky a co znamenala v Rembrandtově životě? Greenaway jako by stylově vycházel ze samotného obrazu – jež působí jako dramatická divadelní scéna rozehraných gest a pohybů. Kromě bohatých dynamických dialogů se totiž opírá o divadelně pojatý prostor, v návaznosti na barokní malbu využívá šerosvitného světla, kterým ostře modeluje pečlivé obrazové kompozice. Greenaway pracuje se záběry tak, že každý z nich by mohl být obrazem, pohybu kamery využívá k tomu, aby ještě lépe zacílil kompozici obrazu. Film tak působí jako sled zastavených momentů z tvůrčího a soukromého Rembrandtova života. Dekorace interiéru je vytvářena po vzoru holandské malířské tradice oproštěnosti a účelnosti. Silná divadelní stylizace filmu zároveň nikdy nepřestává být sebereflexivní, což je pro Greenawaye typické, Greenaway ji podtrhuje například použitím monologů postav, které někdy mluví přímo na kameru k divákovi a vysvětlují své chování nebo diskutují mezi sebou. Divadelnost naproti tomu Greenaway balancuje čistě filmovým užitím hudby, jež dává filmu emocionální náboj, stmeluje jej do jednoho rytmického celku a umožňuje ho prožít jako jednu konzistentní obrazově-smyslovou symfonii. Pod opulentním a přesto přísně dávkovaným obrazem-dějem, Greenaway rozvíjí obecná lidská témata – touhy a chamtivosti, lásky a závisti, společenských konvencí a revolty proti nim, umělcovy svobody a odpovědnosti.

V centru filmu však zůstává Rembrandtova osobnost – Rembrandt je zobrazen jako vášnivý, občas obscénní umělec, plný životní a tvůrčí energie, analyzující sebe a svou společenskou roli, podléhající pudům i schopný opravdové lásky. Právě tento příkrý kontrast obrazové stylizace a na druhé straně životní energie pramenící i z hereckých výkonů, dává dílu neobyčejný účinek a možná je i Greenawayovou odpovědí na otázku po svébytnosti filmu a malby jako média. Obě umění totiž Greenaway propojuje, smývá a znovu nalézá jejich hranice. Přes zkoumání obrazu vzývá a znovu definuje možnosti filmu a naopak filmem se ptá po esenci malířství.

Scénář a režie: Peter Greenaway
Kamera: Reinier van Brummelen
Střih: Karen Porter
Art director: Maarten Piersma
Hudba: Wlodek Pawlik

Hrají: Martin Freeman (Stopařův průvodce po Galaxii, Láska nebeská, Jednotka příliš rychlého nasazení), Emily Holmes, Eva Birthistle (Snídaně na Plutu), Jodhi May, Toby Jones a další

Více informací zde:
www.artcam.cz
http://www.techlib.cz/cs/1811-rembrandtova-nocni-hlidka

0 komentářů: