Týdny vzdělávání dospělých letos pod trojí záštitou

pondělí 30. července 2012 ·

„Přestože Týdny vzdělávání dospělých organizujeme již téměř dvacet let, v ČR se dále vzdělává jen minimum obyvatel. Podle údaje z roku 2010 to je 7,5 %, kdežto v nejrozvinutějších zemích Evropy je to více než trojnásobek,“ tvrdí Zdeněk Palán, prezident AIVD ČR.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo práce a sociálních věcí a také Úřad práce České republiky – to jsou instituce, které převzaly záštitu nad letošním ročníkem tradiční celostátní i celosvětové akce s názvem „Týdny vzdělávání dospělých“.

Organizátorem Týdnů vzdělávání dospělých (TVD), které se v průběhu září uskuteční po celé České republice, je Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR (AIVD ČR) prostřednictvím svých krajských koordinátorů a ve spolupráci s jednotlivými kraji. Hlavním cílem této akce je motivace potenciálních účastníků celoživotního vzdělávání, vzdělavatelů a zaměstnanců k účasti na vzdělávání.

Asociace organizuje tuto kampaň na podporu vzdělávání dospělých již od roku 1993. Byla vytvořena pro oslovení jednotlivců a skupin, zejména však znevýhodněných dospělých. Není tedy v Česku žádnou novinkou, dlouholetou tradici má i jinde ve světě. Asociace si klade za cíl, aby se z akce nestala událost, kam se chodí sbírat reklamní materiály, ale aby si lidé mohli sami přímo vyzkoušet v příjemném prostředí cokoliv, co jim vzdělávací instituce nabídnou.

V loňském roce bylo na území ČR uspořádáno několik stovek akcí na podporu a propagaci vzdělávání dospělých a tyto akce se setkaly s obrovským zájmem obyvatel.

„Týdny vzdělávání dospělých jsme vloni zahájili netradičně – rozdáváním poukázek na 90% slevy na vzdělávací akce věnované členy naší asociace. O poukázky byl obrovský zájem svědčící o chuti dospělých se dále učit a vzdělávat,“ vysvětlil Tomáš Langer, výkonný ředitel AIVD ČR. Pro výhru přitom stačilo jen málo: zúčastnit se vzdělávací akce v centru Prahy a vyplnit dotazník. Takto slosováno bylo téměř 160 osob, z nichž 30 dostalo poukázku opravňující ke vstupu na kurz dle výběru výherce – v nabídce byly kurzy počítačových dovedností, komunikace, obchodních a prezentačních dovedností i řada dalších témat.

„Každoročně se lidem snažíme vysvětlit, že vzdělávání v dospělosti je každodenní nutností, ne-li povinností. Na druhé straně chceme lidem ukázat, že učení a vzdělávání může být nejen zajímavé i zábavné, ale především užitečné pro práci i osobní život každého z nás,“ doplnil Tomáš Langer.

Mezi aktivity TVD patří tradiční setkávání vzdělavatelů a personalistů, dny otevřených dveří či ukázkové vzdělávací akce. Základem TVD je maximální přístupnost občanům, proto jsou tyto aktivity bezplatné či jen za symbolický poplatek. Probíhají ve většině krajů, aby se dostaly zejména k těm, kteří vzdělávání nejvíce potřebují.

0 komentářů: