Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2012

čtvrtek 25. října 2012 ·

Termín podzimního Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2012 je od 30. října do 2. listopadu 2012, každý den je veletrh otevřen pro veřejnost od 8 do 16 hodin, v pátek 2. listopadu do 14 hodin. Místem konání veletrhu je brněnské výstaviště, Výstaviště 1, Brno, pavilon F.

Veletrh Gaudeamus je nejvýznamnějším zdrojem informací o možnostech dalšího studia, nejen po maturitě. Návštěvu veletrhu lze doporučit každému studentovi III. a IV. ročníku střední školy a všem zájemcům o celoživotní vzdělávání. Na veletrhu bude zastoupeno 193 samostatných vystavovatelů, 240 fakult a přes 3 800 studijních oborů, které lze studovat v České republice nebo na zahraničích školách.

Každý student návštěvou veletrhu získá:
– vyčerpávající aktuální přehled studijních příležitostí,
– informace o přijímacím řízení a podmínkách studia,
– tištěný katalog s kontakty, termíny podání přihlášek a přijímacího řízení,
– elektronický katalog s rejstříkem studijních oborů a dalšími informacemi o studiu,
– zdarma poradenství při výběru studijního oboru a účast na všech přednáškách,
– pro studenty registrované na www.gaudeamus.cz před návštěvou veletrhu je připraven tištěný návod "Jak na VŠ“ a "Slovníček VŠ pojmů“.

Význam veletrhu a jeho společenská potřeba neustále roste, což se odráží v rostoucím zájmu o veletrh od státní správy, vystavovatelů, diváků i zahraničních subjektů. Veletrhu Gaudeamus věnuje pozornost řada politiků a veřejných činitelů, kteří mu přikládají velký význam.

Nad letošním veletrhem převzali záštitu:
– ministr školství, mládeže a tělovýchovy pan prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.,
– předsedkyně školského výboru Poslanecké sněmovny ČR, paní Doc. RNDr. Anna Putnová, CSc., MBA.,
– rektor VUT v Brně pan prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA,
– hejtman Jihomoravského kraje pan JUDr. Michal Hašek,
– primátor města Brna pan Bc. Roman Onderka, MBA,
– velvyslanectví Kanady v České republice,
– velvyslanec Francie v České republice pan Pierre Lévy,
– velvyslanec Spolkové republiky Německo v České republice pan Detlef Lingemann.

Veletrh Gaudeamus bude v letošním roce výjimečný složením vystavovatelů, doprovodnými programy, servisem pro diváky a výchovné poradce. Na veletrhu budou tradičně vystavovat všechny české univerzity, vysoké školy a větší vyšší odborné školy. Kromě tuzemských škol bude zastoupeno 52 renomovaných zahraničních univerzit a vysokých škol z 15 zemí, nejenom z členských států Evropské unie. Na veletrhu bude vystavovat i Evropský parlament. Zahraniční univerzity a vysoké školy přijedou z Rakouska, Slovenska, Finska, Francie, Německa, Velké Británie, Švýcarska, Holandska, Polska, Nizozemí, Dánska, Itálie, Kanady, USA a Singapuru.

V rámci XIX. ročníku veletrhu Gaudeamus bude také probíhat pět doprovodných programů. Tradičním doprovodným programem jsou přednášky vystavujících škol, které budou probíhat každý den ve dvou přednáškových sálech přímo v pavilonu F. Tématem přednášek jsou podmínky přijímacího řízení a studia ve školním roce 2013/2014. Dále bude probíhat V. ročník doprovodného programu s názvem „Věda pro život“, jehož cílem je umožnit budoucím studentům nahlédnout do náplně studia a zajímavostí, které se mohou ve škole naučit.

Prezentované přírodní jevy, zajímavé poznatky a technologické novinky si návštěvníci mohou sami na výstavišti vyzkoušet. III. ročník doprovodného programu „Pojďme si hrát s technikou“ je zaměřený na studium technicky zaměřených studijních oborů. Do doprovodného programu „Pojďme si hrát s technikou“ se zapojilo sedm velkých českých univerzit. Doprovodné programy „Věda pro život“ a „Pojďme si hrát s technikou“ pomohou studentům při rozhodování o budoucím studiu, rozšíří jejich obzor, přiblíží náplň jejich budoucího studia a zformuje představu o budoucím uplatnění.

V letošním roce poprvé bude probíhat nový doprovodný program "Tailor-Made Study Abroad“, který je zaměřen na podporu studia v zahraničí. Cílem programu je na základě individuálních požadavků studentů sestavit na míru šitou nabídku studia v zahraničí.

Zcela novým doprovodným programem pro pedagogy je "Škola v pohybu“. Škola v pohybu je doprovodný program určený pro učitele všech typů škol, pro organizátory školních výletů, škol v přírodě, sportovních soustředění, adaptačních kurzů, lyžařských výcviků a dalších skupinových dětských akcí.

V rámci veletrhu také proběhne v roce 2012 již IV. ročník soutěže o nejlepší expozici. O přízeň studentů bude soutěžit 19 vystavovatelů. Studenti sami budou hodnotit expozice vystavovatelů, zda informují o budoucím studiu srozumitelně, výstižně a v dostatečném rozsahu. Hodnotící komise bude složená ze studentů Obchodní akademie a VOŠ obchodní Brno Pionýrská, dále ze Střední školy umění a designu Brno Husova, Střední průmyslové školy technické Brno Sokolská a ze studentů, které do komise nominovali sami vystavovatelé. Komise bude pracovat nezávisle pod vedením pedagoga z Obchodní akademie Brno Pionýrská, která bude gesční školou soutěže.

Výsledky soutěže budou vyhlášeny na společenském večeru veletrhu, který proběhne 31. října od 19 hodin v prostorách Centra VUT v Brně, Antonínská 1 a následující den zveřejněny na www.gaudeamus.cz.

Pro odborné návštěvníky je připraven souhrnný informační set o vystavujících školách a speciální Informační systém pro pedagogy a výchovné poradce. Informační set a systém obdrží každý registrovaný pedagog, po předložení vyplněné volné vstupenky. Informační systém pro výchovné poradce je aplikací na CD, ve které jsou podrobné informace o podmínkách studia, studijních oborech, kontaktech a mnoho dalších důležitých informací o studiu na českých a zahraničních univerzitách, vysokých a vyšších odborných školách. Systém aktuálně obsahuje 625 vzdělávacích institucí a přes 5 500 studijních oborů. Veškeré informace jsou přehledně řazené do rejstříků, přehledů a seznamů.

Na www.gaudeamus.cz probíhá registrace studentů, kteří hodlají veletrh navštívit a mají zájem o podrobnější tištěné informace. Do 16. 10. se zaregistrovalo 2 665 studentů, 29% mužů a 71% žen.

Z informací uvedených v registraci vyplývá:
– na přednášku se chystá 70,39% návštěvníků
– doprovodný program „Věda pro život" chce navštívit 15,55% návštěvníků
– doprovodný program „Pojďme si hrát s technikou" chce navštívit 10,69% návštěvníků
– doprovodný program „Tailor Made Study Abroad“ využije 14,53% návštěvníků
– poradenský servis předpokládá využít 54,89% návštěvníků
– struktura návštěvníků podle typů škol, ze kterých přicházejí
– deset nejvíce vyhledávaných studijních směrů

0 komentářů: