„Jdi do němčiny!“ – „Němčina nekouše!“

čtvrtek 25. října 2012 ·

Slavnostní představení a křest 150 motivačních kufříků pro české školy.

Goethe-Institut předá 26. 10. 2012 v 10.30 hodin 150 motivačních kufříků, které jsou určeny českým školám, svému projektovému partnerovi Koordinačnímu centru česko-německých výměn mládeže Tandem. Ten je bude používat při motivačních jazykových animacích v rámci svých návštěv českých základních škol. Cílem těchto jazykových animací je motivace žáků a zvýšení jejich zájmu o výuku německého jazyka. Slavnostnímu předání motivačních kufříků bude přítomen i náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Jindřich Fryč a velvyslanec Spolkové republiky Německo Detlef Lingemann, kteří je při této příležitosti pokřtí.

Program a další informace naleznete na: www.goethe.de/praha

„Jdi do němčiny!“ – „Němčina nekouše!“ Pod tímto sloganem propaguje Goethe-Institut stejně jako projekt Tandemu „Němčina nekouše“ po celé České republice výuku německého jazyka u žáků a její podporu od rodičů i vedení škol. Goethe-Institut předá Tandemu celkem 150 motivačních kufříků. Ty budou využívat jazykoví animátoři, kteří pomocí metody jazykové animace zábavným a poutavým způsobem motivují žáky 5.–7. tříd základních škol k volbě němčiny.

Obsah motivačního kufříku:
– Kalendář „Jdi do němčiny!“ – 12 důvodů pro němčinu; stálý kalendář pro mladé lidi (počet pro celou třídu)
– Didakticko-metodická brožura „Němčina nekouše“ k praktické realizaci jazykové animace pro učitele
– Výukový plakát „Němčina je snadná!“
– Interaktivní plakát „Česká republika a její německy hovořící sousedé“
– Pomůcky pro jazykové animátory
– Motivační dárky pro žáky

Partneři projektu jsou vedle pořádajícího Goethe-Institutu také Koordinační centra česko-německých výměn mládeže Tandem v Plzni a v Řezně. Projekt podpořil Česko-německý fond budoucnosti. Odborný dohled nad vznikem metodických materiálů převzala PhDr. Marie Müllerová, PhD. z Univerzity Hradec Králové.

Projekt „Němčina nekouše“ obdržel záštitu ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR Prof. Petra Fialy, PhD.
Termín akce: 26. října 2012, 10.30–12.30 hodin
Místo: Goethe-Institut, Masarykovo nábřeží 32, 110 00, foyer, 2. patro, Praha 1
Pořadatelé: Goethe-Institut a Tandem Plzeň

Více na: www.goethe.de/praha a www.tandem.adam.cz

0 komentářů: