Milada Rabušicová: O mezigeneračním učení (shrnutí výsledků výzkumu)

pátek 26. října 2012 ·

Prezentace z kulatého stolu SKAV a EDUin 20. 9. 2012 „Co nám může přinést mezigenerační vzdělávání?“.

Zápis z kulatého stolu si můžete přečíst ZDE.


…Mezigenerační učení v rodině můžeme definovat jako proces, skrze který členové rodiny jakéhokoliv věku získávají dovednosti, znalosti, vytvářejí si postoje a hodnoty, a to z denních zkušeností, při jakýchkoliv příležitostech, ode všech generací v rodině.

…Jaké byly výzkumné otázky:
– Za jakých podmínek probíhá mezigenerační učení v rodině?
– Jaký je obsah a směr mezigeneračního učení v rodině, kdo v rodině učí koho z hlediska tří generací, jak je učení přijímáno z hlediska tří generací a jak učení v rodině probíhá?
– Jaké jsou vztahy mezi členy rodiny v procesu mezigeneračního učení?

Výsledky v podobě schémat najdete v prezentaci.

Jde jen o postmoderní označení pro pradávný proces předávání dědictví po předcích?
Hledání rovnováhy a symetrie mezi mladšími a staršími?
X
Narůstající propast mezi generacemi? Válka generací?
Faustovský model pro starší?
Klidná přítomnost starších pro mladé generace?...


Prezentaci najdete ZDE

0 komentářů: