Vznikla první sociální síť pro učitele, žáky a jejich rodiče

pátek 9. listopadu 2012 ·

Učitelé se již nemusejí obávat pracovat se sociálními sítěmi a mohou naplno začít využívat některé z jejich funkcí. Získávají neocenitelný prostor pro zapojení žáků krátkodobě i dlouhodobě nemocných a žáků s individuálním vzdělávacím plánem, kteří se mohou i v době nepřítomnosti k výuce přidat prakticky odkudkoliv, kde je internetové připojení.

Na portále DUMy.cz byl totiž pro učitele na konci září 2012 zprovozněn vzdělávací on-line nástroj s názvem TŘÍDA (http://trida.dumy.cz nebo také www.itrida.cz). TŘÍDA využívá velké oblíbenosti Facebooku u žáků a nabízí učitelům některé výhody této sociální sítě vložené jako funkce do nově vytvořeného vzdělávacího prostředí TŘÍDA, které by se mohlo odborně nazvat Learning Management System. Na rozdíl od Facebooku učitelé získávají zabezpečení proti zneužití obsahu a bezmála 40 000 již zveřejněných Digitálních učebních materiálů využitelných přímo ve výuce.

„V modulu totiž mohou učitelé se svými žáky komunikovat stejně jako na Facebooku. Jeho základním a v podstatě jediným nástrojem je tzv. ZEĎ.“, uvádí Lukáš Križko, projektový manažer portálu DUMy.cz, a dále poznamenává: „ZEĎ je místo, kde jsou zveřejňovány veškeré informace a sdělení od učitele směrem k žákům a naopak. Učitelé mohou ve Třídě zadávat úkoly a testy, které si předem připravili, vést diskuze a brainstormingy, informovat o důležitých změnách a předávat zprávy ze školy. Žáci mohou na jejich zprávy okamžitě reagovat a přikládat vyhotovené úkoly zpět na ZEĎ učiteli ke kontrole.“

Nástroj neocení jen učitelé a jejich žáci, pro které se zároveň Třída stává i sešitem a zápisníkem, který nikdy neztratí a mají k němu vždy přístup ze svých PC, tabletů a mobilních telefonů, ale je i velkým přínosem pro rodiče, kteří mohou společně s dětmi sledovat, jaké úkoly učitel žákům zadal a jaké učivo dnes probrali ve škole. Mimo dobrou informovanost tak jistě ocení i možnost efektivního opakování učiva a dalšího doučování, které tento nástroj nabízí.

„Pro školy je také Třída stává neocenitelným prostorem pro zapojení žáků krátkodobě i dlouhodobě nemocných a žáků s individuálním vzdělávacím plánem, kteří se mohou i v době nepřítomnosti k výuce přidat prakticky odkudkoliv, kde je internetové připojení,“ doplňuje Lukáš Križko.

„V rámci prostředí lze také velmi snadno zadat jako úkol i jeden z desetitisíců DUMů portálu DUMy.cz, což je jeho další nespornou výhodou, zejména pro školy, které své DUMy na portále již zveřejnili“, uvádí Luděk Heinz, jednatel společnosti Boxed s. r. o.

Modul TŘÍDA je tedy nové, zdarma přístupné a k používání neomezené výukové prostředí, navržené pro snadnou komunikaci mezi učitelem a žáky.


Portál DUMy.cz je odborný portál pro učitele a pracovníky ve školství, který byl spuštěn teprve 15. března 2012. Jeho hlavním cílem je pomoci školám se splněním povinnosti sdílet a archivovat Digitální učební materiály (DUM), které vznikají jako výstupy projektu EU peníze školám (EU PES). Od svého spuštění bylo na portále učiteli zveřejněno bezmála 40 000 DUMů. Cílem je do konce školního roku zveřejnit až 100 000 materiálů, které mají pomoci učitelů ve zkvalitnění jejich výuky. Portál obsahuje mimo jiné i diskuzní fórum, generátor citací a prostředí pro on-line vzdělávání skrze webináře (on-line semináře). Portál vytvořilo a podporuje konsorcium ITveŠkole a provozuje jej společnost Boxed s. r. o. Portál je pro uživatele přístupný zcela zdarma a vložené materiály jsou učitelům zdarma kontrolovány.

Modul Třída naleznete ZDE nebo ZDE jako součást portálu DUMy.cz.
Upozornění: pro vstup do modulu je nutné se zaregistrovat!
Další informace naleznete také v diskuzi ZDE.
Najdete nás i na Facebooku.

Podrobné informace, podklady a kontakty na učitele používající TŘÍDU rádi poskytnou:
Lukáš Križko, manažer projektu DUMy.cz, lkrizko@boxed.cz, 739 946 973
Luděk Heinz, jednatel společnosti Boxed s. r. o., lheinz@boxed.cz, 777 147 994

0 komentářů: