Franklin Covey: Program I ve mně je lídr

středa 5. června 2013 ·

Závratné tempo technologického rozvoje a globalizace trhů vytvářejí pro všechny mnoho příležitostí. Vstupujeme do doby, ve které nás čekají nepředvídatelné změny, a je pochopitelné, že k tomu, aby naše děti mohly v tomto měnícím se světě uspět, je třeba, aby byly vybaveny novými dovednostmi. Jak nejlépe můžeme připravit děti na život ve 21. století? Proces začlenění 7 návyků a principů vedení sebe sama a druhých na základních školách.

Před jakými výzvami dnes stojí naše děti? Máme jenom jednu šanci připravit děti na budoucnost, o níž nevíme, jaká bude. Jak s touto šancí naložíme?

Učitelé by se měli více soustředit na rozvoj schopností a sociálních dovedností, díky kterým budou jejich žáci připraveni čelit budoucím výzvám. V nastupujícím 21. století pěkné vysvědčení nestačí, pokud dítě nebude schopné přijmout odpovědnost za sebe sama, vyjádřit své myšlenky či si zorganizovat čas. Univerzitní vzdělání a tituly nezaručí úspěch, pokud jejich držitelé nemají vizi, nejsou schopni tvořivě řešit problémy, eticky jednat, či dokonce inspirovat k tvůrčímu jednání druhé.

Kde si žáci mohou takové schopnosti a dovednosti potřebné pro dnešní život osvojit? Jak můžeme děti nejlépe připravit? Program I ve mně je lídr rozvíjí v dětech vlastnosti a sociální dovednosti, díky kterým budou připraveny uspět ve společnosti 21. století.

Celý proces je založen na zavedení programu rozvoje osobnosti 7 návyků skutečně efektivních lidí a základních principů vedení lidí do školního prostředí. Je navržen tak, aby se snadno začlenil do osnov a stal se součástí života a společného jazyka školy. Proniká do běžné komunikace, mění přístup, spolupráci a kulturu ve škole.

Prostřednictvím 7 návyků se žáci učí dovednostem, které jim umožní dobře si volit a rozhodovat se, vycházet s druhými lidmi a rozumně nakládat s časem. Učitelé poskytují žákům příležitosti tyto dovednosti uplatnit – projevit se jako lídři při různých příležitostech ve třídě, ve škole, v komunitě, ve společnosti. Takovým přístupem je vedou k samostatnosti, zodpovědnosti, podporují jejich sebedůvěru, vzájemný respekt, což dětem v konečném důsledku umožňuje dosahovat lepších výsledků. Program pomáhá uvolnit a rozvinout potenciál a přirozený talent každého z dětí.

Přínosy programu I ve mně je lídr
– učí schopnosti vést sebe sama, jít příkladem a pozitivně působit na druhé
– zlepšuje studijní výsledky
– minimalizuje kázeňské problémy na školách
– zlepšuje komunikaci a spolupráci mezi rodiči a školou, zvyšuje angažovanost obou stran


Vytváříme společnou vizi, jazyk a kulturu školy

Učitelé a pracovníci školy si prostřednictvím ověřeného systematického procesu
– vytvoří společnou vizi toho, jakých změn a výsledků chtějí ve své škole dosáhnout
– osvojí 7 návyků skutečně efektivních lidí, budou vědět, jak vést sebe sama a inspirovat druhé
– připraví plán zavedení principů leadershipu a 7 návyků ve škole a ve svých třídách
– vytvoří tým lídrů programu „Tým majáku“, který bude zodpovědný za rozvoj programu ve škole a koordinaci aktivit


Proč program přináší dlouhodobé pozitivní výsledky?


Představuje jiné paradigma


Děti nerozdělujeme na chytré a méně chytré. Základní paradigma programu spočívá v přesvědčení, že všechny děti jsou schopné, každé v něčem jiném, v každém z nich je lídr. Tento pohled mění vše.

Postupuje zevnitř ven

Školy, které se rozhodnou realizovat program takového zaměření a rozsahu, musí, dříve než jej uvedou do života svých žáků, dostat na palubu učitele a zlepšit klima mezi zaměstnanci školy. Jedině přístupem „zevnitř ven“ – nejprve učitelé, pak žáci a rodiče – lze dosáhnout skutečných pozitivních změn.

Vytváří společný jazyk – 7 návyků

Když všichni – učitelé, žáci i rodiče – začnou mluvit stejným jazykem, dosáhnete znásobeného účinku: zapojení, které je opravdu ohromující. Dovede si představit, o kolik je snazší zaměřit se na stejné věci, když všichni vědí, co znamená „dávám to nejdůležitější na první místo“ nebo „myslím způsobem výhra-výhra“?

Zavedení programu je všudypřítomné

Program I ve mně je lídr není jednorázové školení ani učební osnova. Učitelé a všichni zaměstnanci školy používají integrovaný přístup a rozvoj schopnosti vést sebe i druhé se tak stává součástí všeho, co dělají. Program ovlivňuje tradice ve škole, školní akce, řád, kulturu, metodiku, strategii a program školy. Ale učitelé vám potvrdí: „Není to nic navíc. Je to lepší způsob, jak dělat to, co již děláme.“


I ve vaší škole můžete žáky seznamovat se 7 návyky. Napište nám na adresu ivemnejelidr@franklincovey.cz

0 komentářů: