Novým čestným členem SKAV se stal nestor digitálního vzdělávání Bořivoj Brdička

čtvrtek 23. března 2023 ·

SKAV krátce představuje tuto neopomenutelnou osobnost české vzdělávací komunity, dlouholetého vysokoškolského pedagoga, který se podílel na vzniku Strategie digitálního vzdělávání nebo na přípravě tzv. malé revize digitálního vzdělávání, podle níž začaly první školy učit v roce 2021.

 

Čestným členem SKAV (Stálé konference asociací ve vzdělávání) se stal Bořivoj Brdička. Ve SKAV zastupoval od roku 2014 Jednotu školských informatiků, v níž byl současně ve vedení. Jako jeden z prvních v České republice pomáhal zavádět digitální technologie do výuky, podílel se na vzniku Strategie digitálního vzdělávání (2014) nebo rámcového vzdělávacího programu (RVP ZV) pro oblast digitálního vzdělávání (tzv. malé revizi, 2021). Nyní v Národním pedagogickém institutu spolupracuje na přípravě revize velké. V oblasti digitálního vzdělávání je uznávaným odborníkem doma i v zahraničí. 

 

Jedním z prvních, kdo se v ještě socialistickém Československu zabývali zaváděním počítačů do výuky, se Bořivoj Brdička stal vlastně náhodou. Původní profesí zvukař dostal na starost v tehdejším národním podniku Komenium, který měl monopol na distribuci pomůcek do škol, dodávky školních mikropočítačů. Velmi brzy se ale stal v této oblasti uznávanou osobností. "Byl jsem pak u toho, když bylo v 90. letech minulého století zrušeno nejen Komenium, ale i VÚIS ČVUT, a pak postupně též ÚIV, VÚP a NUV*," dodává Bořivoj Brdička.

 

Mezi lety 1995–2019 působil na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, kde spoluzakládal Katedru informačních technologií a technické výchovy a vyučoval předměty vztahující se ke vzdělávacím technologiím. Ve stejné době, kdy začal oficiálně vzdělávat učitele, založil také první český web zabývající se využitím digitálních technologií při výuce. Jeho Spomocník je dnes součástí Metodického portálu RVP.CZ a Bořivoj Brdička do něj stále velmi aktivně přispívá odbornými články, které jsou cenné i velkým mezinárodním rozhledem. Není náhodou, že sám sebe označuje za kurátora vzdělávacích technologií. O to, aby výuka ICT na českých školách odpovídala potřebám a možnostem rychle se rozvíjejících digitálních technologií, usiluje dlouhodobě mimo jiné i v rámci SKAV. 

 

"Bořivoj Brdička přináší do SKAV propojení hodnot, které jsou formulované v Desateru SKAV, s technologiemi, které mají být svébytnou a užitečnou součástí vzdělávání," říká ředitelka SKAV Petra Keprtová.

 

"U tématu, jakým jsou technologie ve vzdělávání, je třeba si neustále držet nadhled a zároveň sledovat jasnou vizi a užitečnost smysluplného používání technologií v učení dítěte i nás všech dospělých – tím mne zejména inspiruje učí kolega Bořivoj Brdička. Určitě stojí za to zdůraznit, že Bořivoj pomohl připravit s kolegy pro jednu z konferencí Úspěch žáka digitální kabátek Desatera SKAV. Také nás všechny učí pamatovat na heslo – Ovládej, abys nebyl ovládán. Neustále si tak připomínáme, že i při přítomnosti umělé inteligence tu bude vždy aktivní člověk, který rozhodne, kde a jak svět technologií necháme promlouvat do svého celoživotního učení," říká Petr Naske, místopředseda Jednoty školských informatiků.

 

 

 

 

________________________


* Pro ty, jejichž paměť nesahá dostatečně daleko, jednalo se o: Výzkumný ústav inženýrského studia při ČVUT, Ústav pro informace ve vzdělávání, Výzkumný ústav pedagogický a Národní ústav pro vzdělávání.

 

0 komentářů: