Kamila Minaříková: Učitelé v Česku patří mezi nejméně spokojené. Kvůli platům to ale není

středa 12. července 2023 ·

Podle mezinárodních srovnání patří čeští učitelé mezi ty nejméně spokojené v Evropě. Netrápí je ale jen obtíže spojené s přímou výukou žáků ani aktuálně tolik diskutované platové ohodnocení. Pedagogy nejvíce obtěžuje papírování a psychická náročnost povolání včetně pocitu nedocenění. Až polovina z nich se cítí ohrožená syndromem vyhoření.


Zdroj: Deník.cz 14. 6. 2023

 

Spokojenost pedagogů napříč Evropou zjišťuje okrajově Mezinárodní šetření zaměřené na čtenářskou gramotnost PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study). Česká školní inspekce nedávno zveřejnila v národní zprávě výsledky za rok 2021, kdy proběhlo zatím poslední šetření.


„Úroveň spokojenosti českých učitelů je v mezinárodním srovnání dlouhodobě podprůměrná. V České republice velmi spokojení učitelé učí pouze 39 procent žáků oproti průměru zemí EU, který činí 52 procent, přičemž nižší podíl byl zaznamenán již pouze ve Francii a v Polsku,“ uvádí národní zpráva


Třináct procent učitelů cítí velkou nespokojenost. Tabulkám faktorů, které práci nejvíce znepříjemňují, kraluje podle České školní inspekce už několik let především práce mimo přímou výuku.

 

„Podle vyjádření učitelů základních škol jsou nejvýraznější překážkou, která je omezuje při výkonu jejich profese, administrativní činnosti. Snížení jejich rozsahu by zároveň uvítali jako hlavní formu podpory pro zlepšení své práce,“ přiblížil náměstek ústředního školního inspektora Karel Kovář.

 

Lepší to není ani u učitelů na středních školách, na vysokou zátěž administrativou upozornily v šetřeních za loňský školní rok více než dvě třetiny z nich. „Podobně jako učitelé základních škol i oni uvádějí snížení jejich rozsahu nejčastěji jako jednu z forem podpory pro zlepšení své práce,“ doplnil Kovář. Jako další důvody nespokojenosti uvádějí učitelé například to, že společnost jejich práci nedoceňuje nebo že je jejich profese psychicky náročná.Dětem narostl hřebínek

 

Téměř třetina učitelů vnímá jako překážku ve svém povolání i přístup rodičů ke škole a obecně vzdělávání jejich potomků. Potvrzuje to i učitelka jazyků na základní škole Daniela P. „Někdy bojujeme s tím, že děti jsou lidově řečeno drzé jako opice. V situacích, kde by už od našich rodičů létalo pár facek, je to dneska jinak. Rodič si přijde stěžovat na učitele, že neodvádí svou práci dobře a řešení není žádné,“ popsala.

 

Zastání podle ní mají pedagogové malé. „U ředitelů ho určitě nenajdeme, ti se rodičů bojí také. Pokud rodič odhlásí žáka a začne chodit na jinou školu, znamená to komplikace a ztrátu peněz. Moc se s tím ale dělat nedá, problém je v rodinách, ne ve škole,“ poznamenala.


V přímém vyučování žáků ale obecně pociťuje obtíže méně než pětina učitelů. Nekázeň při hodinách nebo nedostatečná motivace studentů k učení dopadá negativně na téměř pětinu učitelů. Pouze dvanáct procent z nich vidí důvody nespokojenosti v platovém ohodnocení.

 

Některé odborné studie v minulých letech upozorňovaly na to, že velká část pedagogů kvůli psychické zátěži zažívá pocity vyhoření. Ve studii „Syndrom vyhoření a životní styl učitelů českých základních škol“, kterou sepsali odborníci z oblasti psychiatrie i pedagogiky, uvedla více než polovina dotázaných učitelů, že pociťují, že je syndrom vyhoření ohrožuje. „Většina respondentů také uvedla, že aktuálně čelí dlouhodobému stresu. Nebyly zjištěny statisticky významné rozdíly v celkových mírách vyhoření mezi pohlavími,“ okomentovali výsledky šetření autoři studie

 

K syndromům vyhoření podle učitelů přispívá částečně i rychlost dnešního světa a pomalá adaptace škol třeba z důvodu financí nebo zastaralých osnov. „Učíme věci z osmdesátých let. Světem přitom vládnou média, umělá inteligence a finanční gramotnost – neučíme z toho nic,“ poznamenala učitelka Daniela P. „Učím dvanáctileté děti, budoucí generaci, která vyrostla na Facebooku, TikToku v učebně, kde je počítač z roku 2000 a zapíná se patnáct minut. Sama bych to pro své děti nechtěla, z toho si nevezmou nic,“ zdůraznila.Spokojenost učitelů dopadá na žáky


Spokojenost učitelů může mít podle dalšího mezinárodního šetření TIMSS přímý vliv na kvalitu výuky a výsledky žáků. Třeba v matematice, kdy spokojený učitel může pozitivně ovlivnit nesebevědomého žáka během testu.

 

„Čím víc je učitel žáka spokojený, tím víc se snižuje negativní dopad jeho vlastního nízkého sebevědomí na to, jakých výsledků v testu dosahuje. Jinak řečeno, čím je spokojenost učitele vyšší, tím vyšší je i bodový zisk z testu u málo sebevědomých žáků,“ konstatovala sekundární analýza České školní inspekce nazvaná Zajímavosti českého vzdělávání 2022/2023.

 

Podobné závěry učinily i mezinárodní analýzy TALIS, ve kterých u učitelů, kteří deklarovali spokojenost s pracovním prostředím, dosahovali jejich žáci lepší výsledky ve čtenářské gramotnosti.

 

0 komentářů: