EDUin: Jak jsme na tom s odborným vzděláváním v porovnání s ostatními zeměmi OECD?

čtvrtek 21. září 2023 ·

V dnešním přehledu se můžete ponořit do studia dat, která přináší informace zevnitř našeho vzdělávacího systému (Výroční zpráva MŠMT) i ze srovnání s výkonem ostatních zemí OECD (Education at a Glance 2023).


Zdroj: Beduin 30/2023, 18. 9. 2023

 

 

Několik dat z Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v ČR

 

MŠMT každý rok zveřejňuje Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávání v České republice. Školní rok 2022/2023 se potýkal na jedné straně ještě stále s dopady pandemie covidu-19 a dlouhodobým uzavřením škol v obdobích karantény a následně se školy v České republice musely vypořádat s příchodem dětí a mladých lidí prchajících před válkou na Ukrajině. Po napadení Ukrajiny v únoru 2022 přibyly v českém vzdělávacím systému desetitisíce dětí, žáků a studentů.

 

 

Zde je několik zajímavých čísel o předškolním, základním a středním školstvím:

 

— Celkem bylo doručeno 2 944 podnětů školskému ombudsmanovi, 14 % podnětů se týkalo vztahových záležitostí mezi dospělými (pracovněprávní vztahy, šikana, mobbing, bossing ať již uvnitř školy, nebo ve vztahu zřizovatel – vedení škol).

 

— V regionálním školství působilo 286 tis. zaměstnanců207 tis. pedagogických pracovníků[2], tj. nárůst o 4,6 % a 78,5 tis. nepedagogických pracovníků, tj. nárůst o 2,2 %.

 

Učitelé na ZŠ představují 47,7 % všech učitelů (73,6 tis.), 22,6 % učitelů vzdělává na (34,9 tis.), a dalších 22,5 % byli učitelé v (34,7 tis.).

 

V MŠ bylo evidováno 10 718 ukrajinských dětí (2,9 % všech dětí v MŠ), z nichž 6 904 byli azylanti (tj. 1,9 % všech dětí v MŠ).

 

navštěvovalo celkem 13 031 dětí (3,5 % všech dětí v MŠ) se zdravotním postižením, z nichž 49,5 % mělo diagnostikováno závažnou vadu řeči. Do 1. ročníku bylo přijato celkem 117 607 žáků, tj. nárůst o 8 %.

 

— Celkem 29 311 žáků starších šesti let (jedná se o žáky, kteří nastoupili po odkladu povinné školní docházky) nastoupilo k PŠD, tj. o 14,0 % více.

 

Předčasně ukončilo PŠD v 7. a 8. ročníku 3 910 žáků (což je 3,9 % všech odchodů ze ZŠ), v předchozím školním roce to bylo 3 413 žáků, tj. 3,6 %.

 

Celý přehled toho nejzajímavějšího z výroční zprávy si můžete prohlédnout ZDE.

 

 

Letošní zpráva Education at a Glance 2023 klade důraz na odborné vzdělávání

 

V úterý 12. září byla zveřejněna každoroční zpráva o stavu vzdělávacích systémů zemí OECD Education at a Glance 2023. I do ní se ještě promítly dozvuky koronavirové pandemie, nicméně zvláštní ohled byl letos věnován středoškolskému odbornému vzdělávání a přípravě, který může být v současné době pro Českou republiku zvláště inspirativní při zvažování dlouhodobých trendů týkajících se proměny oborové soustavy středních škol. 

 

Vybíráme některé z podnětů týkající se stavu českého vzdělávacího systému:

 

V průměru zemí OECD není 14,7 % mladých dospělých ve věku 18–24 let ani ve vzdělávacím systému, ani v zaměstnání nebo odborné přípravě, v České republice je to 30,9 %. V pozdějším věku mají tito lidé obvykle horší uplatnění na trhu práce než jejich vrstevníci, kteří v tomto věku zůstali ve vzdělávání nebo v odborné přípravě.

 

Povinná školní docházka v České republice začíná v 6 letech a pokračuje až do věku 15 let. Žáci obvykle ukončují všeobecné středoškolské vzdělání ve věku 19–20 let. Stejné je to i u odborných programů středoškolského vzdělání. To je rozdíl oproti většině zemí OECD, kde absolventi odborného středního vzdělání mají širší věkové rozpětí než u všeobecných programů. To odráží větší rozmanitost cest, kterými se absolventi těchto programů ubírají.

 

Většina mladých lidí ve věku 15–19 let v zemích OECD se vzdělává. V České republice se 73 % osob ve věku 15–19 let vzdělává ve středních školách, z toho 51 % v odborném vzdělávání. 12 % je zapsáno do základního vzdělávání a asi 6 % do programů terciárního vzdělávání.

 

Pro srovnání, v zemích OECD je v průměru zapsáno 59 % osob ve věku 15–19 let ve vyšším sekundárním vzdělávání, z toho 23 % v odborném, asi 12 % v nižším sekundárním vzdělávání (základním vzdělávání) a přibližně 12 % v programech terciárního vzdělávání.

 

Celou zprávu Education at a Glance 2023 si můžete prostudovat ZDE, „Country note” pro Českou republiku najdete ZDE.

 

0 komentářů: