Michaela Prešinská: Život naučí děti víc než osnovy. Učitelé by na to měli myslet, říká britský ředitel

pátek 29. září 2023 ·

Cílem škol je připravovat studenty na budoucnost, přesto se však důležité lekce v životech studentů často neodehrávají za jejich zdmi. "Zpravidla si pamatujeme opravdu málo z toho, co se naučíme ve školní lavici. A když ano, formují nás zážitky, které mnohdy nejsou záměrem učitele," vysvětluje ředitel anglické státní školy Liverpool College Hans van Mourik Broekman.


Zdroj: Zprávy.aktuálně.cz 17. 9. 2023

 

Informální učení je získávání dovedností a schopností z každodenních aktivit běžného života. Podle akademika, který se v oblasti školství pohybuje už téměř tři dekády, probíhá neustále a škola ho nemůže ovlivnit. Přesto může být pro lektory užitečným nástrojem. "Učitelé mohou být připraveni na to, jak děti vychovat. Většinu zkušeností a schopností, které se ve škole studenti naučí, si však lektor nenaplánuje. Je nutné to přijmout a naučit se s tím pracovat," vysvětluje.

 

V minulosti se liverpoolská škola, v níž studují žáci od čtyř do devatenácti let, soustředila zejména na formální úroveň výuky, která probíhá podle školních osnov. "Brzy jsme však přišli na to, že musíme najít cestu i k rozvoji měkkých schopností žáků, tedy dovedností, které vychází z osobnostních předpokladů člověka a jež tvoří nepostradatelnou součást jeho budoucí odborné způsobilosti," říká Broekman. Jednou z cest k posilování takových dovedností je snaha vytvořit u studentů správné návyky a vytvářet prostředí, v němž dochází ke spontánnímu vzdělávání.

 

Lektoři se podle ředitele snaží motivovat žáky ke zdravému životnímu stylu, ale i mezilidské komunikaci. "Vysvětlovat dětem, že by si měly hlídat stravu a hýbat se, ale nikdy nebude mít takový dopad, jako když zařídím, aby ve škole měly přístup ke zdravému jídlu a mnoho zájmových aktivit, které motivují k pohybu. Ke zdraví si pak najdou vlastní cestu," popisuje postoj školy.

 

Netradiční přístup s ohledem na informální rovinu zvolila škola i při snaze učit studenty o bezpečnosti na internetu. "Nejdříve zjišťujeme, jaké má dítě zkušenosti. To může vést k zajímavému rozhovoru. Kultura školy je souhrnem všech interakcí, které se za ní skrývají," vysvětluje. Když lektor žáky místo poučování vyzve k debatě, zahájí podle akademika výukový proces, který vyústí v zapamatovatelnou zkušenost.

 

Děti v Liverpool College lektoři rovněž zapojují do pravidelných studentských debat a prostřednictvím různých aktivit je dostávají do situací, v nichž mají šanci chopit se vůdčích pozic.

 

Vědomosti načerpané z informální výuky naučí studenty využívat kritické myšlení a fungovat jako součást komunity. "To by se měly děti učit už doma. Jsem ale přesvědčený, že v anglických rodinách schopnost pěstovat tyto schopnosti upadá. Pokud je student nezíská doma, musí se je naučit ve škole," říká ředitel. 

 

Podle Broekmana se evropské školy o prolnutí neformální a formální výuky často snaží, přesto je čeká ještě dlouhá cesta. "Pokud budeme dál věřit, že studenti získávají vědomosti pouze z formální výuky, nikdy nevytvoříme prostředí, v němž si žáci vybudují schopnosti k tomu, aby byli úspěšní," uzavírá. 

 

O problematice informální, formální a neformální výuky Broekman mluvil i na pražské konferenci FutureEdu. Ta kombinovala vystoupení řečníků s panelovými debatami, na kterých diskutovali čeští i zahraniční pedagogové a profesionálové z oblasti školství. Přednášku měli například dánská expertka Lisbeth Trinskjærová nebo český ministr školství Mikuláš Bek.

 

Cílem akce bylo oslovit s tématem nejen širokou odbornou veřejnost, ale i politiky a mladé lidi, kterých se téma týká, a mají tak možnost přispět k lepšímu porozumění rychle se měnícího vzdělávání v Česku.

 

Konference se konala v prostorách pražského business hubu Opero. O debaty nepřišli ani ti, kteří se už na zcela zaplněnou akci dostat nemohli. Celou událost mohli lidé sledovat prostřednictvím on-line streamu. Kompletní program je na stránkách konference. 


0 komentářů: