EDUin: Na schválení RVP musí být víc času

pátek 31. května 2024 ·

V pátek končí veřejná konzultace nového Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Po zapracování připomínek chce ministerstvo školství dokument ještě tento rok schválit. Připomínkové řízení ale ukazuje, že by bylo rozumnější celý proces posunout a dát víc prostoru na zapracování změn i na přípravu podpory pro školy. 

 

Zdroj: TZ EDUin 28. 5. 2024

 

Hlavní cíle revize RVP jdou správným směrem a to je třeba ocenit. Dokument by měl podpořit změny ve výuce – například to, aby úspěchu mohl dosahovat každý žák, aby výuka nebyla předimenzovaná učivem a více prostoru dostal rozvoj nadoborových gramotností a kompetencí. 

 

Současný návrh RVP ale ukazuje, že změny se podařily zatím jen zčásti. Vzdělávací obory jsou zpracované různě, není jasné, zda představují minimální, nebo optimální úroveň. V některých oblastech se redukce obsahu příliš nepromítla. Zdánlivě se jí podařilo dosáhnout tím, že v RVP není uvedené učivo a očekávaných výsledků je celkově méně. Některé vzdělávací výsledky jsou ale popsány tak, že zahrnují velmi složité a komplexní dovednosti, takže ve výsledku se po žácích chce víc než dosud (např. v chemii nebo geografii). Naopak některé očekávané výsledky působí někdy až příliš jednoduše (např. v matematice).

 

Řada částí RVP je nesrozumitelná i samotným učitelům. „Máme dobře napsané vize, ale vize, které nejsou dobře pochopitelné pro velkou část českých učitelů. Nejčastější otázka, kterou já slyším, je, proč jsou ty výstupy nastavené tak strašně vysoko? Stačí si číst ta slovesa v těch výstupech: zhodnotí, porovná, popíše svůj vztah k regionu. Myslím si, že pro velkou část učitelů bude extrémně těžké si představit, jaké body pod tím je potřeba naplnit, aby mohli takhle vysoko dojít,” popsal na Kulatém stole pro vzdělávací oblast Geografie Marek Adler z Učitelské platformy. 

 

V materiálu chybí více ukázek, jak jsou očekávané výsledky žáka myšlené, úlohy nejsou gradované. Některé ukázky úloh nejsou podle EDUinu navrženy tak, aby rozvíjely kompetence a odpovídaly navrženým výsledkům učení žáka. Kompetence navíc nejsou rozpracované do všech slibovaných úrovní. 

 

Národní pedagogický institut během dvouměsíční veřejné konzultace organizoval několik kulatých stolů k jednotlivým oblastem nového RVP. Nejen z nich vzešla řada podobných vážných připomínek, které je teď důležité kvalitně zapracovat.

 

EDUin také doporučuje, aby RVP prošel jednotnou editací – bude nutné sladit jazyk dokumentu a dikci oborů napříč celým dokumentem. Dokument musí být srozumitelný, každý by měl po jeho přečtení pochopit, o co v reformě jde, jak má výuka vypadat, kam míříme. Pro úspěch celé změny by navíc bylo potřeba posunout celý harmonogram úprav RVP.

 

Lucie Slejšková, analytička EDUinu: „MŠMT chce mít do prosince RVP schválené. V současném stavu RVP by to ale byla zásadní chyba. Pojďme dokument do konce roku pečlivě dopracovat, zároveň ho znovu konzultujme s běžnými učiteli, řediteli, připravme modelové ŠVP. V lednu příštího roku by MŠMT mohlo ukázat upravenou verzi RVP odborné veřejnosti a posléze teprve celý dokument schválit. Tím by se o rok posunul i start celé povinné výuky na školní rok 2028/2029 (v roce 2026/2027 by začala dobrovolná výuka). Celé změně by to jenom prospělo a učitelé by vše lépe přijali. Nebudeme mít více šancí na to, aby vzniklo kvalitní národní kurikulum.”

 

0 komentářů: