Otevřeno: Pomohli jsme nastartovat změnu, uzavíráme dosavadní cestu a hledáme novou

sobota 11. května 2024 ·

Vážení přátelé, dovolte, abychom Vás informovali o milníku, k němuž jsme dospěli, o změnách naší činnosti a o našich dalších vyhlídkách. Jako Otevřeno jsme pomohli nastartovat proměnu učitelské přípravy v Česku. Naplňuje nás radostí, že tato změna dnes žije ve stovkách lidí a v celém systému vlastním životem. Naši dosavadní úlohu jsme splnili, pro její hlubší rozvíjení nenacházíme podmínky, proto opouštíme dosavadní strategii, do konce roku 2024 postupně dokončíme rozběhlou činnost a od roku 2025 budeme pokračovat v nové podobě, kterou pro sebe hledáme.

 

Zdroj: Otevřeno 6. 5. 2024

 

V roce 2015 jsme založili Otevřeno s cílem zasadit se o proměnu vzdělávání přímo z pedagogických fakult. Původní studentská iniciativa postupně přerostla v celostátní hnutí studentů, učitelů a vzdělavatelů. Rozproudili jsme diskuzi, propojili lidi napříč fakultami a dali se do systémové změny. Ve spolupráci s partnery jsme ji pomohli nastartovat. Za necelých 9 let jsme nejen podpořili změnu v tisících budoucích vyučujících, ale též jsme přímo na pedagogických fakultách zavedli 27 inovací výuky a na úrovni státu pomohli rozjet reformu přípravy učitelů, s níž jsme před pár týdny dosáhli průlomových změn. Tyto změny, jež posunou učitelskou přípravu k učení dětí, přitom nejsou o nás. Jsou výsledkem spolupráce rostoucího množství aktérů, mezi nimiž je naše role přirozeně čím dál tím menší. Naplnili jsme naši úlohu, změny pokračují nezávisle na nás a my se posouváme dál.

 

Naší ambicí bylo nejen ovlivnit lidi a pomoct nastartovat změny, ale též vybudovat silné a udržitelné hnutí, propojit v něm lidi do funkčního systému spolupráce a společně dál šířit a prohlubovat inovace. Do těchto záměrů jsme vložili v posledních 5 letech velké množství sil, narazili jsme však na překážky, které nejsme schopni překonat a na nichž jsme se značně vyčerpali. I přes naše úspěchy a naplnění základních cílů nenacházíme pro dlouhodobě udržitelné a funkční hnutí, o nějž jsme se pokusili, v současné době vhodné podmínky, dostatečné zdroje ani lidské možnosti. Po nastartování změn tak opouštíme dosavadní strategii a vydáváme se najít, kde budeme nejlépe užiteční dál.

 

V roce 2024 dotáhneme naši rozběhlou činnost a v roce 2025 se vydáme jinudy. Ve zbytku letošního roku uspořádáme další studentské akce i vzdělavatelskou konferenci, dokončíme a budeme dál šířit běžící projekty inovací výuky a zaměříme se na šíření nového kompetenčního rámce mezi studující a vyučující na fakultách. Právě v jeho veřejném přijetí vidíme největší výzvu probíhající reformy a hlavní úkol, jímž jí chceme dál pomáhat k úspěchu. Dokončením těchto projektů naplníme naše domluvy s finančními partnery a otevřeme cestu postupnému utlumení dosavadní činnosti a určení dalšího směřování, se všemi organizačními i personálními změnami, jež s ní budou spojeny.

 

Jako demokratický spolek již nyní vše organizujeme tak, abychom v první půlce roku 2025 znali naše další plány a mohli se posunout vpřed. Nakolik bude tento přechod plynulý, zatím nevíme. Budeme se snažit alespoň částečně pokračovat v online komunikaci a v některých zavedených akcích včetně další Noci vzdělávání, ostatně přinejmenším do začátku roku 2025 pokračujeme s nynějším dobrovolnickým i zaměstnaneckým týmem. Budeme nadále vděční za Vaši přízeň a za Vaše zapojení do proměny vzdělávání.

 

Děkujeme Vám všem za společné roky. Něco končí a něco začíná. V Otevřenu zatím nevíme, jaká bude naše další cesta, ale víme jedno: Naučili jsme se jít po tom, aby se všechny děti učily naplno a s radostí, budeme v tom pokračovat jako hnutí i jako jednotlivci napříč celým školstvím – a Vás zveme k témuž.

 

 

Ve zkratce: co se nám povedlo?


P zformulovat vizi vzdělávání

P otevřít diskuzi o proměně učitelské přípravy

P vybudovat organizaci s fakultními týmy

P uspořádat 7 Nocí vzdělávání a 313 dalších akcí

P šířit inovativní učitelství mezi tisíce studujících

P zavést 27 inovací fakultní výuky a dál je šířit

P pomoct rozjet systémovou reformu přípravy učitelů a prosadit s ní změny zákonů a klíčových norem

P propojit stovky lidí a ovlivnit jejich směřování

r vybudovat udržitelné hnutí a životaschopný systém umožňující další šíření a prohlubování inovací

P přiznat si, že cesta dál nevede, a vydat se jinudy

 

 

Ve zkratce: co bude dál?


2024 → dotáhneme naši činnost, jak ji znáte

2025 → zvolíme si další cestu a vydáme se po ní

 

Podrobně se s našimi výsledky můžete seznámit ve Výroční zprávě za rok 2023.

0 komentářů: